Detská interpretačná súťaž v hre na drevené dychové nástroje

Detská interpretačná súťaž Jána Cikkera

Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici sa stala v dňoch 24. – 26. apríla 2015 dejiskom XXIII. ročníka Detského umeleckého festivalu, ktorého súčasťou je aj Detský hudobný festival Jána Cikkera.  Každú jar ponúka táto škola mladým muzikantom z celého Slovenka priestor pre výnimočné stretnutie detí a pedagógov. Vyhľadávať talentovaných žiakov a podporovať rozvíjanie ich nadania a talentu je hlavným poslaním tohto festivalu.

Počas festivalu sa uskutočnili dva  festivalové koncerty, ktoré určite zanechali v divákoch silné dojmy. Na prvom koncerte sa prezentoval ACADEMY BIG BAND ORCHESTRA, ktorý sa sformoval v roku 2010 na akadémii Umení v Banskej Bystrici. Jeho súčasťou je aj náš pedagóg Matej Droppa, ktorý tam hrá na trúbku. Na druhom koncerte sa predstavili pozvaní interpreti z Konzervatória v Banskej Bystrici, vedúci skupiny v Slovenskej filharmónii Mgr. art Rastislav Suchan PhD. a Saxofónové kvarteto zo Slovenskej Ľupče.

Detská interpretačná súťaž je rozdelená na drevené a plechové nástroje, súťaži sa v rôznych kategóriách podľa veku súťažiacich v dvoch kolách, pričom do druhého kola postupujú iba najlepší súťažiaci.

Na tomto festivale okrem iného zaznela v podaní Natálie Hatalovej premiéra skladby významného slovenského skladateľa Petra Machajdíka: O slnku deliacom trávu a Vlnoznenie

( https://youtu.be/e5oBbkT42bs ).

Našu školu a mesto na tomto festivale reprezentovali žiaci:

Natália Hatalová z triedy Mgr. Mareka Kizaka

Erik Scherer a Mária Blahútová z triedy Mgr. Renáty Androvičovej.

Na klavíri ich sprevádzala Mgr. Martina Priesolová.

V silnej konkurencii detských umelcov sa podarilo presadiť a umiestniť :

Natálii Hatalovej – zlaté pásmo v prvej kategórii

Erikovi Schererovi – strieborné pásmo v druhej kategórii.

Naším žiakom ďakujeme za reprezentáciu Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu  a prajeme im, nech ich hudba naďalej sprevádza životom a napĺňa ich vnútro emóciou z nej.

video:https://youtu.be/nybk_8RhyEI

 

autor textu: Marek Kizak