Celoslovenské víťazstvá literárno – dramatického odboru

„Človek, ktorí nájde záľubu v hovorenom slove, rozdáva krásy umenia.“ Myšlienka, ktorá zaznela na XVIII. ročníku celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej prózy Timravina Studnička, ktorá sa konala v Lučenci 14. novembra 2014. Najlepších 59 recitátorov z celého Slovenska sa zišlo, aby svojimi prednesmi vzdali hold jednej z najväčších slovenských spisovateliek Božene Slančíkovej Timrave, ktorá spí svoj večný sen na lučeneckom cintoríne, kde nikdy nezhasínajú sviečky na jej hrobe.

Mesto Lučenec je hrdé na svoju spisovateľku a málokedy sa stáva, aby si mesto s tak veľkou úctou chránilo svojho spisovateľa a ctilo si každého recitátora. B. S. Timrava aj napriek tomu, že sama nemala deti dokázala vo svojich dielach citlivo a emocionálne vkĺznuť do ľudských osudov a priblížiť neľahký život prostého človeka. Z úst skúsených recitátorov odznela precítená próza plná lásky, šťastia, utrpenia a nádeje. Do celoslovenskej súťaže postúpili aj žiačky literárno – dramatického odboru ZUŠ Ľ. Fullu z Ružomberka: Paulína Dittrychová, Dominika Bobčeková a Nikola Húsková, ktoré pracujú pod skúsenou rukou bábkoherečky Anny Mišurovej. Po vyhlásení výsledkov recitátorky obliala vlna šťastia. 1. miestom bola ocenená Paulína Dittrychová za prednes Smutná baletka a 2. miesto získala Nikola Húsková za prózu Živa. Mladé recitátorky si s hrdosťou odnášali svoje ocenenia, ktoré boli tvrdo odpracované poctivou a systematickou prípravou, ktorá im priniesla zaslúžený úspech.