• Podujatia a úspechy LDO v šk. roku 2013/14
  05.09.2014 14:41 | viac »
 • Tanečné úspechy na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY v Rumunsku
  V dňoch 27-29. júna 2014 sa konali Majstrovstvá Európy a Svetový pohár "DANCE&SONG" v Rumunsku.
  V kategórii duo získali žiačky Sára Kelčíková a Rebeka Kelčíková
  z triedy  p. uč. Dorníkovej
  za choreografiu Chceme veľa? 
  1. miesto

  Sára Kelčíková zároveň
  v kategórii sólo získala
  za choreografiu  Skoro dospelá 

  2. miesto

  15.07.2014 23:25 | viac »
 • Tvorivé dielne v Galérii Ľ. Fullu a ,,suchá ihla“
  Predposledný júnový piatok žiaci 1. ročníka tvorili v Galérii Ľudovíta Fullu. Prvýkrát sa  mali možnosť zoznámiť s pre nich novou výtvarnou grafickou technikou - suchou ihlou.
   
  24.06.2014 08:34 | viac »
 • Výtvarná súťaž ,,Počúvam hudbu“ 2014
  Opäť sa ukázalo, že sme kvalitnou a úspešnou školou. Na 3. ročníku výtvarnej súťaže s názvom " Počúvam hudbu", organizovanou súkromnou hudobnou školou Pink Harmony vo Zvolene žiaci Adela Smolková, Katarína Hadačová, Nicole Kuráňová, Jakub Culka, Karin Dittrychová, Melánia Gočová získali zlaté, strieborné a bronzové ocenenie.
  24.06.2014 08:37 | viac »
 • Ružomberský Jarmoček a umelecké remeslá
  V júni sa žiaci VO ZUŠ Ľ. Fullu svojimi prácami prezentovali na Ružomberskom jarmoku v spolupráci aj s inými odbormi a umeleckými školami.

   
  24.06.2014 08:38 | viac »
 • Bývalí a tohtoroční absolventi vystavovali v Liptovskom múzeu

  4. júna v Liptovskom múzeu sa vrámci 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu v Ružomberku uskutočnila vernisáž výstavy Návraty bývalých absolventov spojená s výstavou a obhajobou terajších absolventov školy.

  30.06.2014 20:57 | viac »
 • Rázusovie Vrbica 2014, alias Literárno- dramatický odbor opäť zožal úspech
  Do súťaže vedúca literárno – dramatického odboru Anna Mišurová prihlásila žiačku Nikolku Húskovú s ktorou sme dlhé hodiny hľadali vhodný text liptovského autora. Snažili sme sa vybrať z ponuky spisovateľov, ktorí píšu pre náš región a siahli sme po knihe  Liptovské  čriepky, ktorej autorom je ružomberský spisovateľ Igor Milan Chovan z ktorej sme vybrali prózu PRAŠIVÁ. 
  11.06.2014 12:54 | viac »
 • Záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru
  Na koncerte v pestrej palete choreografií vystúpia žiaci všetkých ročníkov.
  11.06.2014 12:44 | viac »
 • Organový koncert žiakov
  Koncert je organizovaný v spolupráci so ZUŠ P.M. Bohúňa v Dolnom Kubíne
  Na koncerte vystúpia žiaci oboch škôl.
  11.06.2014 12:42 | viac »
 • Galakoncert ZUŠ
  Na koncerte sa predstavili žiaci a pedagógovia všetkých odborov školy.
  Výtvarný odbor: výzdoba scény, prezentácia prác.

  PROGRAM
  11.06.2014 12:39 | viac »
 • Vystúpenie literárno - dramatického odboru. Detské centrum HOPILAND -Ružomberok
  Divadelný súbor FIREBALL
  MÚDRE ZVIERATKÁ A ŠIKOVNÝ JEAN

  réžia :Anna Mišurová
  dňa:23.06.2014
  miesto:Detské centrum HOPILAND -Ružomberok
  čas:17.00 hod (zmena termínu- aktuálny čas)


  V rozprávkovej krajine žijú múdre a šikovné zvieratká, ktoré sa tešia z každého nového dňa, popretkávaného piesňou, tancom, spevom a šibalstvami. Deti, prídte medzi nás a roztočte kolotoč veselej rozprávky s nami. Na záver vás čaká sladká odmena a čarovný svet preliezok a šmýkačiek.....tak čo?..........nie je to lákavé...?
  Už teraz sa na vás tešíme. 
  25.06.2014 22:16 | viac »
 • Absolventské koncerty ZUŠ ĽF
  13. a 16. mája patrila Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku dvom tradičným podujatiam Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu.  V stredu sa v rámci absolventského koncertu predstavilo 17 žiakov končiacich štúdium v hudobnom odbore, v piatok na to sa uskutočnil druhý koncert s 20 absolventmi. 
  19.05.2014 20:16 | viac »
 • Tvorivé dielne v Oravskej galérii
  16. máj - v piatok  sa žiaci výtvarného odboru ZUŠ Ľudovíta Fullu stretli v Oravskej galérii s výtvarníkom ak. maliarom Andrejom Augustínom na jeho komentovanej výstave. 
  19.05.2014 20:17 | viac »
 • Medzinárodná interpretačná súťaž Rajecká hudobná jar

  Základnú umeleckú školu Ľudovíta Fullu reprezentovali hrou na zob. flaute žiaci Ľudmila Papčová, Natália Hatalová a Miriam Nemešová z triedy p. uč. Mgr. Mareka Kizaka a hrou na klavíri Terézia Hatiarová z triedy p. uč. Alžbety Demkovej.

  V I. kategórii sólová hra svojim výkonom zaujala porotu Ľudmila Papčová, začo získala cenu hudobného fondu  a v V. kategórii komorná hra za svoju hru boli ocenené čestným uznaním žiačky Miriam Nemešová a Natália Hatalová.

  19.05.2014 19:58 | viac »
 • 13. a 16.  mája 2014 v Galérii Ľudovíta Fullu
  15.05.2014 14:07 | viac »
 • Bojnická perla 2014
  Samuel Sleziak z triedy p. uč. Krajčovičovej
  15.05.2014 14:05 | viac »
 • Mladí speváci vo Vrútkach
  V stredu 7. mája sa naše žiačky zúčastnili 13. ročníka súťažnej speváckej prehliadky vo Vrútkach. Súťaž v prebiehala v priestoroch ZUŠ Frica Kafendu a pekné umiestnenia si ,,vyspievali“ žiačky hudobného odboru z tried p. u. Miriam Žiarnej a p. u. Márie Mydliarovej. Korepetíciou na klavíri sprevádzala mladé speváčky p. zást. Andrea Ballová.
   
  Výsledky:   
  13.05.2014 13:10 | viac »
 • TVORIVÝ APRÍL vo Výtvarnom odbore
  Mesiac apríl sa vo výtvarnom odbore niesol v znamení tvorivosti a aj úspechov na detských výtvarných výstavách. Na 8 regionálnej výstave " Liptov ", organizovanej Súkromnou ZUŠ Jánoš Ružomberok naši žiaci získali krásne ocenenie a umiestnenie. Žiačka Rut Malíšková , 5 ročná, z triedy Mgr.Jany Hradilovej, bola za svoju prácu " Moje kone" ocenená a získala 3. miesto. Otvorenie výstavy a oceňovanie žiakov bolo v Liptovskom Múzeu v Ružomberku. V apríli sa priestory výtvarného odboru premenili na tvorivé dielne pre Materské školy mesta. Skladaním, strihaním a dotváraním papiera si deti vyrobili pre seba nádherných bocianov. Okrem tvorivosti mali deti možnosť spoznať aj priestory našej ZUŠ a aj rôzne výtvarné techniky, ktoré sa vyučujú vo výtvarnom odbore ZUŠ. V tomto období sa žiaci výtvarného odboru svojimi prácami zapojili do Celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťaží.
   
  Jana Hradilová
  13.05.2014 13:06 | viac »
 • Celoslovenská súťažná prehliadka mladých saxofonistov
  Základná umelecká škola Jána Melkoviča v Starej Ľubovni usporiadala 30. apríla 2014 5. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na saxofóne. Súťažilo sa v troch kategóriách podľa veku súťažiaceho a repertoár musel obsahovať jednu povinnú skladbu. Jednotlivé čísla hodnotila odborná porota v zložení:
  Mgr. Katarína Reháková (Bratislava),
  Mgr. art. Štefan Tkáč (Košice) a
  Mgr. art. Adrián Harvan (Košice).
  Našu školu reprezentovali žiaci: Marek Vierik, Diana Kubernátová a Samuel Kubernát z triedy Mgr. Mareka Kizaka. V silnej konkurencii sa v prvej kategórii do 13 rokov podarilo Samuelovi Kubernátovi umiestniť v bronzovom pásme a Diane Kubernátovej v striebornom pásme. Za reprezentáciu školy a mesta mladým umelcom ďakujeme a prajeme veľa síl a chute do ďalšej práce.
  Marek Kizak
  06.05.2014 14:27 | viac »
 • Celoslovenská súťaž v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve vo Zvolene
  V piatok 25. apríla 2014 sa konala v Súkromnej umeleckej škole PinkHarmonyStudio celoslovenská súťaž v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom speve. Už po štvrtý krát navštívili mesto Zvolen žiaci umeleckých základných škôl, ktorí súťažili v piatich kategóriách s povinným súťažným repertoárom. Mesto Ružomberok veľmi úspešne prezentovali žiaci speváckeho oddelenia hudobného odboru ZUŠ Ľ. Fullu pod vedením triednej učiteľky Mgr. Jany Krajčovičovej. Čistým a kvalitným hlasom v klasickom speve zaujala odbornú porotu Alžbeta Magušinová, ktorá ako jediná získala Zlaté pásmo v III. kategórii. V V. kategórii populárneho spevu si Strieborné pásmo tiež ako jediný spevák vyspieval charizmatickým hlasom Samuel Sleziak. Navyše mu bolo udelené aj mimoriadne ocenenie za Najlepšiu interpretáciu zahraničnej piesne. Spevákov na klavíri sprevádzala Mgr. Lucia Uličná. Tešíme sa z krásneho umiestnenia a prajeme nádejným mladým spevákom veľa ďalších umeleckých úspechov. 
  Lucia Uličná
  05.05.2014 15:32 | viac »
 • Dňa 11.apríla 2014 sa žiaci z tanečného oddelenia zúčastnili na V. ročníka súťažnej prehliadky scénického tanca pre ZUŠ v Kysuckom Novom Meste.

  Žiaci tanečného odboru pod vedením M. Betušovej sa umiestnili s dvoma choreografiami a to nasledovne :
  Vek. kategória 15-18 rokov : Duo – Tanec dvoch zlomených sŕdc    2. Miesto
  Vek. kategória  15- 18 rokov : Láska ako kvet   3.Miesto
  05.05.2014 15:29 | viac »
 • Žiačky speváckeho oddelenia z triedy p. u. M. Žiarnej aj tento rok úspešne prezentovali školu na speváckej súťaži Vokálna jar, ktorú už po 19. krát usporiadala ZUŠ v Kysuckom Novom Meste.  Naše žiačky uspeli veľmi dobre v silnej konkurencii, keďže boli udelené len 4 ceny v ich kategóriách, a odniesli si domov diplomy: Mária Hanková- zlaté pásmo v III. kategórii a Ester Bobulová- bronzové pásmo v IV. kategórii. Taktiež Mária Hanková úspešne absolvovala talentové skúšky na Konzervatórium do Žiliny, kde bude od septembra pokračovať v štúdiu operného spevu.
  Lucia Uličná
  05.05.2014 15:11 | viac »
 • Medzinárodná súťaž ,,Súhvezdie hôr“
  V dňoch 23. – 25. marca 2014 prebiehal v Liptovskom Mikuláši jubilejný 10. ročník medzinárodnej súťaže s názvom  ,,Súhvezdie hôr,, , ktorej sa zúčastnili aj žiaci hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku. V celkovej súťaži bolo 10 štátov so 450-timi účastníkmi celého festivalu.
  06.05.2014 14:28 | viac »
 • 20. marca 2014 sa v Martine konala Regionálna klavírna súťažná prehliadka, ktorej sa v hojnom zastúpení zúčastnili aj žiaci ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku. Peknými výkonmi si zaslúžene odniesli v I. kategórii za 1. miesto Lenka Hatiarová ( p. u. Demková), v II. kategórii 3. miesto Alica Buchtová (p. u. Skladaná), v III. kategórii 1. miesto Terézia Hatiarová (p. u. Demková) a 2. miesto Denis Hollý (p. u. Ballová), v IV. kategórii 3. miesto Zuzana Kameníková (p. u. Ballová) a v VI. kategórii 3. miesto Daniel Truchan (p. u. Jurčo). Súťaže sa zúčastnili aj žiačky Ingrid OravcováZoja Pribilovičová.
  Lucia Uličná
  05.05.2014 15:12 | viac »
 • Literárno – dramatický odbor zažiaril na krajskej súťaži Vajanského Martin a odniesol si 3 prestížne ocenenia.

  V živote človeka sú hviezdy veľmi blízko . . .
  Slová sú stopy, ktoré po sebe zanecháva  niekto, kto nimi prešiel a prinútil nás vydať tón....

           Najstaršia a najprestížnejšia súťaž  v oblasti  umeleckého prednesu  a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou sa uskutočnila 28. 4. – 30.4.2014 v priestoroch literárneho múzea v Martine. Recitátori ponúkli slovo, divadlo, ktorým vyjadrili vnútorné pocity ale predovšetkým svoje vlastné videnie sveta. Slová zneli ako správne naladený tón, ktoré niesli a nesú dodnes 60-ročnú Hviezdoslavovskú pochodeň.

  05.05.2014 15:12 | viac »
 • Hviezdy divadelného súboru FIREBALL
  Najvýznamnejšia recitačná súťaž na Slovensku pomenovaná podľa najväčšieho básnika Pavla Országha Hviezdoslava oslavuje  prekrásnych 60 rokov. Už 60 rokov sa v jarnom čase vďaka tejto súťaži stretávajú recitátori v regionálnych kolách.Za týmto číslom sa skrývajú stovky ,či tisícky mladých, väčších a veľkých recitátorov na celom Slovensku. Nesmierne množstvo učiteľov strávia pri príprave svojich zverencov hodiny a hodiny neúnavnej, tvorivej a zmysluplnej práce. Cez srdcia interpretov bolo počuť ľúbeznú slovenskú  prózu ,poéziu a divadlá poézie, ktoré odzneli v kultúrnom dome v Likavke 26 -27. marca 2014.
  05.05.2014 15:13 | viac »
 • Koncert žiakov ZUŠ Ľ. Fullu s Richardom Rikkonom
  Mimoriadna príležitosť zažiť našich žiakov na pódiu spolu so známym slovenským klavíristom.
  17.04.2014 08:49 | viac »
 • Talentové skúšky
  28. mája 2014
  13.30 - 17.30
  17.04.2014 08:46 | viac »
 • Zlato pre divadelný súbor FIREBALL
  Do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši sa vrátil medzinárodný festival detskej tvorivosti Súhvezdie hôr – snaha, fantázia, let. Tento rok oslávil okrúhle desaťročné pôsobenie. Od 23. – 25. marca 2014  sa Liptovský Mikuláš stal mestom detskej tvorivosti.
  V Súhvezdí hôr nechýbal divadelný súbor FIREBALL literárno-dramatického odboru ZUŠ Ľ. Fullu z Ružomberka, ktorý odohral pohybové divadlo EVA. Vysoko štylizované predstavenie za sprievodu klavíra nenechalo porotu na pochybách o kvalite prepracovanosti predstavenia. Mladí divadelníci pod taktovkou režisérky Anny Mišurovej oživili príbeh balady od Jána Bottu Žltá ľalia a zanechali v divákovi posolstvo ...
  05.05.2014 15:13 | viac »
 • ŽIACKY KONCERT v Galérii ľ. Fullu
  Srdečne Vás pozývame na koncert.
  03.04.2014 14:08 | viac »
 • BAHNO- divadelné predstavenie DS Fireball
  BAHNO
  Láska má veľa podôb.....prach si a za prachy sa obrátiš. Strhujúci príbeh matky bojujúci o existenciu. Matka, ktorá bojuje o záchranu svojej existencie a o česť svojej dcéry. Neváha preto padnúť na dno, kde sa brodí v špine a arogancii moci. Bezmocná žena prišla o všetko. Jediné čo ju poháňa je láska.

  Réžia :Anna Mišurová
   
  Lístky si môžete zakúpiť v Informačnom centre Ružomberok v pokladni Kina .

  Želáme krásny umelecký zážitok. 
  24.03.2014 20:47 | viac »
 • ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ĽUDOVÍTA FULLU RUŽOMBEROK
  výtvarná súťaž FULLOVA PALETA 2014
  4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže na tému:
  KNIŽNÁ ILUSTRÁCIA


  Otvoríš knihu, otvoríš dvere do iného sveta, sveta maľovaného tvojou predstavivosťou, sveta nespútaného realitou všedných dní, tvojho sveta. Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky textu diela. Ilustrácia zjednodušuje text, jeho ťažšie opísateľné časti, uľahčuje orientáciu v texte a podporuje stotožnenie predstáv autora a čitateľa. Pri  tvorbe výtvarných prác je možné inšpirovať sa knižnými ilustráciami Ľudovíta Fullu a iných slovenských ilustrátorov, nie však kopírovať diela ako také, a vytvoriť vlastnú ilustráciu k prečítanému textu.

  Podmienky súťaže:
  11.03.2014 11:19 | viac »
 • Spevácky koncert
  6. marca 2014 o 16.30 v átriu Hotela Kultúra.
  03.03.2014 15:24 | viac »
 • ŠKORICOVNÍK- Vystúpenie v Čajovni
  Pozývame Vás do čajovne AQUILA, kde vystúpia Vaše deti a Vaši priatelia. Podujatie sme pripravili hlavne pre rodičov a milovníkov umenia.
  27.02.2014 12:18 | viac »
 • Klavírny festivalík "S radosťou pri klavíri"
  Riaditeľstvo ZUŠ Ľ. Fullu vás pozýva na jednodňový festivalík „S radosťou pri klavíri!“.
  Chce ním poskytnúť priestor na prezentáciu nielen interpretačného umenia, ale aj vlastnej tvorivosti mladých klaviristov.
  Termín :  31.03.2014
  Miesto : Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku
  Festivalový výbor / porota / - Ľuboš Bernáth, František Pergler, Fero Király

  Podmienky festivalovej prehliadky: 
  24.03.2014 20:38 | viac »
 • Vyhodnotenie súťaže:

  Predseda poroty: Matěj Freml - JAMU Brno
  Členovia poroty: Patrik Vacík - konzervatórium Praha
                          Valér Futej - ZUŠ Hanušovce nad Topľou

  Maximálny počet bodov: 25

   
  05.05.2014 15:15 | viac »
 • Učiteľský koncert
  25. februára sa v Galérii Ľudovíta Fullu uskutoční už tradičný koncert, na ktorom svoje umelecké výkony predvedú pedagógovia našej školy.
  13.02.2014 12:08 | viac »
 • Koncert z tvorby slovenských skladateľov
  V utorok, 18. februára sa v Galérii Ľudovíta Fullu uskutoční koncert venovaný 112-mu výročiu narodenia Ľudovíta Fullu. Koncert pripravili pedagogógovia našej školy v spolupráci s interpretmi z Katedry hudby Katolíckej univerzity.
  13.02.2014 12:05 | viac »
 • Valentínsky spevácky koncert v átriu Hotela Kultúra
  V átriu Hotela Kultúra sa uskutočnilo vystúpenie žiakov speváckeho oddelenia.
  13.02.2014 12:02 | viac »
 • Žiacky koncert k výročiu narodenia Ľudovíta Fullu
  ZUŠ Ľ. Fullu každoročne venuje žiacky februárový koncert výročiu narodenia Ľudovíta Fullu. Fulla časť svojej tvorby venoval detskému čitateľovi v podobe krásnych ilustrácií slovenských ľudových rozprávok a tak 11.2. 2014 žiaci hudobného odboru uvili svojimi predvedenými skladbičkami majstrovi krásnu kyticu, ktorou potešili svojich rodičov, pedagógov a všetkých návštevníkov koncertu. Predstavili sa malí umelci od prvého ročníka až po tých najstarších v sólovej hre na klavíri, husliach, flaute, akordeóne ako i v komorných zoskupeniach zobcová flauta s gitarami, či violončelové duo. Každé z čísel pestrého koncertu bolo ocenené vrelým potleskom.
  (Andrea Ballová)
  27.02.2014 11:39 | viac »
 • Recitál Kláry Fagovej
  ZUŠ Ľudovíta Fullu si v tomto školskom roku pripomína 60-te výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti odznel v priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu flautový recitál Kláry Fagovej – bývalej absolventky tejto ZUŠ, ktorá sa po konzervatoriálnom štúdiu naďalej venuje hre na priečnej flaute na Ostravskej univerzite. 

   
  13.02.2014 11:15 | viac »
 • Vernisáž výstavy mladých výtvarníkov
  Svet farieb,výtvarných technik,svet reality,fantázie,obrazotvornosti....to je hravy svet výtvarného umenia.Mali aj tí väcsi žiaci výtvarného odboru našej školy v priestoroch Liptovskeho Múzea v Ružomberku predstavujú svoju výtvarnú tvorbu na výstave Mali umelci.Vernisážou a hudobným kultúrnym programom pedagógovia vytvarneho odboru prezentuju ich úžasnú detskú tvorbu,do ktorej každé dieťa vkladá samo seba,nielen svoj výtvarný talent,ale hlavne radosť a chuť tvoriť.
  (Jana Hradilová)   
  12.02.2014 13:12 | viac »
 • Literárno-dramatický odbor zažiaril
  Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. A v nej sa v Šali narodil spisovateľ Jozef Cíger Hronský, ktorý vo svojich povestiach o nej písal. Na jeho počesť každoročne pedagógovia a deti siahnu po povesti a vzdávajú spisovateľovi hold. 
  27.01.2014 17:21 | viac »
 • 17. decembra sa vo Veľkej dvorane KDAH už tradične konal koncert, na ktorom sa verejnosti predstavila na ša škola s výberom toho, čo sa žiaci počas uplynulých mesiacov naučili. 
  Vystúpili žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Výtvarný odbor sa prezentoval projekciou žiackych prác, ktoré boli v rámci aukcie speňažené a výnos z tohoto podujatia sa venoval Vojenskej nemocnici.
  Učitelia výtvarného odboru pripravili impozantnú výzdobu javiska v štýle tradičnej slovenskej dediny zasadenej do kontextu betlehemských udalostí súvisiacich s prichádzajúcimi vianocami.
  18.12.2013 12:47 | viac »
 • Na koncerte vystúpili žiaci hudobného odboru
  18.12.2013 12:40 | viac »
 • 12. decembra sa už po tretí krát konala Vianočná aukcia v Átriu KDAH. Výťažok z aukcie putoval do Vojenskej nemocnice.
  18.12.2013 12:38 | viac »
 • Vernisáž súťaže sa uskutočnila 2. decembra 2013 v priestoroch Mestského úradu v Ružomberku. Výstava bola nainštalovaná vo verejne prístupných priestoroch a trvala do 13. decembra.
  Okrem ocenených prác boli vystavené aj ďalšie diela, ktoré sa dostali do užšieho výberu.
  18.12.2013 12:25 | viac »
 • Na uvedenom podujatí sa počas slávnostného koncertu prezentovali aj žiaci a pedagógovia našej školy.
  Namiesto vlastného oznamu so širšími informáciami citujeme vyjadrenie riaditeľa KDAH.
  12.12.2013 14:20 | viac »
 •  
  Koncertná sála VŠMU v Bratislave hostila 04.10.2013 vo svojich priestoroch 55 účinkujúcich žiakov a pedagógov ZUŠ L. Fullu, ktorý prijali pozvanie prof. Juraja Hatríka. Pred divákmi odohrali hudobno – scénický projekt: SPIEVAJ KLAVÍR, ktorého autorom je hudobný skladateľ a pedagóg J. Hatrík.
  V radoch divákov nechýbali pedagógovia VŠMU a seminaristi projektu  Metodiky integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní, ktorý sa v ten deň konal v hudobno- tanečnej dvorane.
  18.12.2013 12:38 | viac »
 • Súťaž prebiehala vo viacerých vekových kategóriách zvlášť pre základné školy a zvlášť pre základné umelecké školy. 
  02.12.2013 14:00 | viac »
 • XVII. ročník  celoslovenskej súťaže Timravina studnička sa uskutočnil 22. novembra 2013 v Lučenci v obradnej sále  a predstavilo sa na nej 51 účinkujúcich v piatich kategóriách. Do súťaže sa prihlásili aj žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Ľudovíta Fullu spolu so svojou vedúcou  Annou Mišurovou.  V prvej kategórii recitoval Svetozár Filip Fábry prózu: Láska k spaniu a lenivosti a za svoj prednes získal nádherné 1.miesto.Tamara Kenderová bola ocenená za interpretáciu textu. V piatej kategórii našla svoj priestor aj Anna Mišurová, ktorá v súťaži  obhájila 3. miesto.
  09.12.2013 22:45 | viac »
 •   19.11.2013
  26.11.2013 15:31 | viac »
 •   17.10.2013
  26.11.2013 15:31 | viac »