Fullova paleta 2014

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ĽUDOVÍTA FULLU RUŽOMBEROK
výtvarná súťaž FULLOVA PALETA 2014
4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže na tému:
KNIŽNÁ ILUSTRÁCIA


Otvoríš knihu, otvoríš dvere do iného sveta, sveta maľovaného tvojou predstavivosťou, sveta nespútaného realitou všedných dní, tvojho sveta. Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky textu diela. Ilustrácia zjednodušuje text, jeho ťažšie opísateľné časti, uľahčuje orientáciu v texte a podporuje stotožnenie predstáv autora a čitateľa. Pri  tvorbe výtvarných prác je možné inšpirovať sa knižnými ilustráciami Ľudovíta Fullu a iných slovenských ilustrátorov, nie však kopírovať diela ako také, a vytvoriť vlastnú ilustráciu k prečítanému textu.

Podmienky súťaže:

Podmienky súťaže:

            Právo zúčastniť sa výtvarnej súťaže FULLOVA PALETA má každé dieťa materskej školy, žiaci základnej školy, základnej umeleckej školy, strednej školy.
            Na zadnej strane musí byť uvedené meno a priezvisko autora, vek, názov diela, technika, súťažná kategória, meno vyučujúceho, adresa školy.
            Prevedenie prác je možné vo výtvarných technikách: kresba, maľba, grafika, počítačová grafika. Formát prác je 15x15cm.
Hodnotiť sa budú práce zaslané najneskôr do 16.5.2014 na adresu školy:
ZUŠ ĽUDOVÍTA FULLU, OBVODOVÁ 23, 034 01 RUŽOMBEROK

Súťažné kategórie:

1. kategória 4-7 rokov            (MŠ,ZŠ,ZUŠ)
2. kategória 8-11 rokov          (ZŠ a ZUŠ)
3. kategória 12-15 rokov        (ZŠ a ZUŠ)
4. kategória 16-19 rokov        (SŠ a ZUŠ)

Odborná porota udelí ceny v jednotlivých súťažných kategóriách, taktiež si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Vyhlásenie výsledkov
            Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy sa uskutoční dňa  28.5.2014 o 16:00 v Mestskej knižnici v Ružomberku
 

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizátora súťaže telefonicky na čísle tel.: 044/4323763, 0902 372 188 alebo e- mailom na adrese: zusruzomberok@gmail.com