Bývalí a tohtoroční absolventi vystavovali v Liptovskom múzeu

4. júna v Liptovskom múzeu sa vrámci 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu v Ružomberku uskutočnila vernisáž výstavy Návraty bývalých absolventov spojená s výstavou a obhajobou terajších absolventov školy.

 Mladí výtvarníci Laura Peťová, Mária Bednáriková, Jozef Bednárik, Martin Matejka, Matej Uhríň, Simona Adamusová, Karolína Dvorštiaková a Kristína Tkáčová z triedy pani učiteľky Mgr. Terézie Halamovej; Natália Štupáková, Terézia Šidová, Miroslav Hradský a Soňa Zábojníková z triedy pána učiteľa Mgr. Jurija Backova; Neda Abotalebi, Janka Lačná, Kornélia Šályová, Erik Láclavík a Timea Jančiová z triedy pani učiteľky Mgr. Jany Hradilovej mali možnosť predstaviť a obhájiť svoje výtvarné diela z oblasti kresby, maľby, módneho návrhárstva a sochárstva. O tom, že majú vzťah k výtvarnému umeniu svedčia ich práce, ale aj fakt, že budú v štúdiu pokračovať aj na II. stupni výtvarného odboru.

Z tvorby bývalých absolventov boli predstavené diela od architektov manželov Gočovcov, PaeDr. Angeliky Hrivnákovej, Mgr. Art. Michala Hanulu, Mgr. Art. Juraja Martišku, Acad. mal. Marcela Dúbravca, architektov Gromnicovcov, Róberta Weidlicha, Róberta Dúbravca, Mária Zajaca a Akad. soch. Juraja Mataka. Podujatie spríjemnili hudobné vystúpenia žiakov a pedagógov ZUŠ Ľ. Fullu a slávnostná recepcia. 

Jurij Backov, Jana Hradilová