Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofóne

Stará Ľubovňa je miesto, kde sa tento rok, 28. apríla konal už siedmi ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na saxofóne. Súťažilo sa v troch kategóriách podľa veku súťažiacich a hodnotila ich  odborná porota v zložení:
Mgr. art. Radoslav Solárik
Mgr. art. Adrián Harvan
MA Ján Kopčák
 

Našu školu reprezentoval žiaci z triedy Mgr. Mareka Kizaka:
Adam Hatala

Diana Kubernátová

Samuel Kubernát

Natália Hatalová

Odborná porota ich výkony zaradila do pásiem nasledovne:

Bronzové pásmo: Adam, Diana a Samuel

Strieborné pásmo: Natália

VIDEO

Žiakom prajem veľa úspechov a radosti pri ďalších aktivitách spojených s hudbou.

 

Autor textu a foto

Marek Kizak