• Záverečný koncert TANČNĚHO ODBORU
  ZUŠ Ľudovíta Fullu  pozýva na záverečný koncert  TANEČNÉHO ODBORU.
  Dňa 20. júna 2017 o 17:00 hod. v KDAH Ružomberok.
  12.06.2017 15:02 | viac »
 • celoslovenská súťaž POP, ROCK, JAZZ
  V utorok 6. júna sa v Košiciach uskutočnil 8. ročník celoslovenskej súťaže skupín žiakov ZUŠ POP ROCK A JAZZ.  V kategórii jazz sa na prvom mieste umistnila skupina The Penguins zo základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku.
  Saxofonista Boris Hlaváč získal od poroty aj mimoriadnu cenu za výnimočný výkon s improvizáciou vo všetkých skladbách.
  S pozdravom B. Hlaváč
  09.06.2017 15:37 | viac »
 • úspešná BIELA ORAVA
  Na klavírnej súťaži s názvom BIELA ORAVA  bolo klavírne oddelenie ZUŠ opäť raz úspešné.
  Dňa 4.5.2017 sme sa zúčastnili regionálnej klavírnej súťaže, kde sme pod dohľadom odbornej poroty získali viaceré ocenenia: 
  SOFIA KOVÁČIKOVÁ - 1. miesto I. kategória
  NATÁLIA MADEROVÁ - 2. miesto II. kategória
  LENKA HATIAROVÁ - 3. miesto II. kategória
  INGRID ORAVCOVÁ - 2.miesto IV. kategória
  TERÉZIA HATIAROVÁ - 1.miesto V. kategória
   
  02.06.2017 14:46 | viac »
 • Rodinný koncert
  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na RODINNÝ KONCERT
  dňa 6. júna 2017 o 17:00 hod.
  v Synagóge Ružomberok.
  31.05.2017 11:50 | viac »
 • Mladá saxofonistka z Ružomberka získala 1. miesto
  Talentovaná žiačka Natália Hatalová zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu očarila porotcov celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na saxofóne, ktorá sa konala 27. apríla 2017 v Starej Ľubovni. Svojím umeleckým výkonom si vybojovala prvé miesto vo svojej kategórii. Za jej prípravu na súťaž získal ocenenie aj jej pedagóg Mgr. Marek Kizak.
   
  22.05.2017 15:09 | viac »
 • Natália Hatalová zvíťazila a získala skladbu slovenského skladateľa
  Rajeckej hudobná jar je medzinárodná interpretačná súťaž, ktorá sa 11. mája 2017 konala už VIII. krát. Natália Hatalova súťažila na saxofóne s ktorým získala cenu Hudobného centra v Bratislave a spolu s týmto ocenením aj autorskú skladbu slovenského skladateľa, ktorú bude premierovať o rok vo Viedni a v Bratislave.
   
  24.05.2017 17:49 | viac »
 • Ružomberčania bodovali na Čarovnej flaute v Nižnej
  Základná umelecká škola v Nižnej je miestom, kde sa každoročne stretávajú žiaci  na celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na zobcovej flaute a v hre na drevených dychových nástrojoch. Mesto Ružomberok a Základnú umeleckú školu Ľudovíta Fullu reprezentovalo päť žiakov, ktorým  sa svojim výkonom podarilo získať nasledovné umiestnenia:
  Ľudmila Papčová - čestné uznanie, z triedy p. uč Mgr. Mareka Kizaka
  Natália Hatalová - 1. miesto, z triedy p. uč Mgr. Mareka Kizaka
  Diana Kubernátová - 3. miesto, z triedy p. uč Mgr. Mareka Kizaka
  Miriam Nemešová - čestné uznanie, z triedy p. uč. Mgr. Renáty Androvičovej
  Erik Scherer - 2. miesto, z triedy p. uč. Mgr. Renáty Androvičovej
  22.05.2017 14:51 | viac »
 • ŠKORICOVNÍK V
  kde: BURGERBAR Na blbom mieste
  kedy: 29. máj 2017
  čas: 16:30 hod
  22.05.2017 14:05 | viac »
 • Víťazný Vajanského Martin pre literárno - dramatický odbor ZUŠ Ľ. Fullu
  Kde je poézia Popoluškou, tam mužovia činu sú leňochmi,
  Tam zavládne mŕtvola a nechuť.
  Rozpomíname sa na starých ,
  Keď nám mladí nie sú po vkuse!
  Ale nezaháňajme poéziu do kútov,
  nedajme myšlienke odznieť na púšti hrubých
  hmotných starostí a duchamorných bojov.
  Nebuďme nemé deti spevavých otcov.
  Každý z nás je povinný po svojom spôsobe postarať sa,
  aby poézia slovenská dosiahla taký stupeň vplyvu na národ náš,
  aký jej zákonne a spravodlivo náleží.
  Svetozár Hurban Vajanský
  22.05.2017 13:56 | viac »
 • divadlo poézie O NÁS, činoherné predstavenie MARA, BLÚDENIE V TME
  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na autorské predstavenie.
  divadlo poézie O NÁS
  činoherné predstavenie MARA, BLÚDENIE V TME
  miesto: KD Likavka
  deň: 9. máj 2017
  čas: 11:30 hod.
  17.05.2017 11:45 | viac »
 • 3. miesto s divadelnou inscenáciou MARA
  Literárno- dramatický odbor opäť bodoval!
  V dňoch 11-12 apríla 2017 sa v Bábkovom divadle v Žiline  stretli ľudia zrodení pre divadlo na XXI. ročníku krajskej tvorivej postupovej súťaže detskej dramatickej  tvorivosti  a divadla dospelých hrajúcich pre deti pod názvom DETSKÝ  DIVADELNÝ MEDVEĎ. Svoj talent tu predviedli divadelné súbory a sólisti z Kysúc, Oravy, Liptova ,Turca a Žiliny. Deväť súborov súťažilo o  krajské umiestnenie .
  10.05.2017 12:18 | viac »
 • Organový koncert
  ZUŠ Ľudovíta Fullu srdečne pozýva na ORGANOVÝ KONCERT.
  V stredu 31.5.2017 o 16:00 hod. v Jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.
  07.06.2017 11:41 | viac »
 • GALAKONCERT
  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na
  GALAKONCERT "ZEM NA OBZORE".
  V utorok 23. mája. 2017 o 17:00 hod. vo Veľkej dvorane KDAH
  08.06.2017 10:56 | viac »
 • Regionálna súťaž v štvorručnej hre na klavíri 2017

  V pondelok 27.3.2017 sa v dopoludňajších hodinách priestory ZUŠ Ľ. Fullu naplno rozozvučali zvukmi klavíra. Svoje klavírne majstrovstvo preukázalo 19 klavírnych duet, ktoré sa prihlásili do súťaže v štvorručnej hre na klavíri. Tohtoročná súťažná porota bola vysokoodborná. Pozvanie prijala doc. Jordana Palovičová ArtD. z VŠMU v Bratislave, doc. Zuzana Záhradníková PhD. z KU v Ružomberku a naša výborná klavírna pedagogička Mária Štrbová. Súťaž sprevádzala tvorivá atmosféra a dvojice boli ocenené podľa svojich výkonov zlatým, strieborným alebo bronzovým pásmom. Porota sa rozhodla udeliť aj dve výnimočné ceny: špeciálnu cenu za vlastnú skladbu pre sestry Dianu a Teréziu Laukové ( pedagóg Alžbeta Demková a Lucia Uličná) a špeciálnu cenu za umelecký prednes pre Antona Olosa a Juraja Ballu ( pedagóg Andrea Ballová). Súťaž bola veľkou motiváciou pre žiakov a učiteľov a mnohé duetá sa rozhodli zapojiť sa do ďalších súťaží i mimo Ružomberka.

  Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí kvalitne pripravili svojich zverencov a tak prispeli k dobrej úrovni regionálneho kola súťaže v štvorručnej hre na klavíri.

  27.04.2017 11:48 | viac »
 • Úspechy klaviristov na Regionálnej súťažnej prehliadke v štvorručnej hre v Žiline

  Štvorručná hra má vo vyučovacom procese klavírnej hry nezastupiteľné miesto aj na ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku. Z množstva dvojíc, ktoré sa prezentovali v podobnej súťaži na domácej pôde bolo školu reprezentovať 4.4.2017 v Žiline šesť klavírnych duet. Ich kvalitnú prípravu ocenila porota vynikajúcim hodnotením. Zlaté pásmo získali v I. kategórii Bruno Paull a Anna Macková (pedagóg Alžbeta Demková), v II. kategórii Veronika a Marína Rembovské (pedagóg Oľga Bruncková) a v III. kategórii Lenka a Terézia Hatiarové ( pedagóg Martin Jurčo a Ema Plazová a Paulína Salvová ( pedagóg Martina Priesolová). Striebro si odniesli v II. kat. Anton Olos a Juraj Ballo (pedagóg Andrea Ballová) a za IV. kat. Lujza Krivošová a Mária Blahútová (pedagóg Oľga Bruncková).

  Titul ABSOLÚTNY VÍŤAZ súťaže získali naše sestry LENKA A TEREZKA HATIAROVÉ !!!

  27.04.2017 11:47 | viac »
 • ABSOLVENTSKÝ KONCERT
  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
  dňa 2. (utorok) a 5. (piatok) mája 2017 o 16.30hod. v Galérii Ľudovíta Fullu. 
  27.04.2017 11:44 | viac »
 • TALENTOVÉ SKÚŠKY
  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na TALENTOVÉ SKÚŠKY.
  18. mája 2017 od 13:30 do 17:00
  hudobný odbor: Mederlyho vila, Nám. A. Hlinku 14
  tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický: Obvodova cesta 23 
  15.05.2017 14:43 | viac »
 • Divadelné predstavenie SLÚŽKY
  Divadelný súbor FIREBALL 
  Jean Genet: SLÚŽKY
  osoby:
  Claire: Vanesa Kapallová
  Solange:Paulína Dittrychová
  Madam:Barbara Ballová
  réžia:Anna Mišurová
  PANOPTIKUM Ružomberok 
  premiéra: 5 máj 2017
  čas: 18.00 hod
  vstupné: 2 eur
  25.04.2017 11:39 | viac »
 • ŽIACKY KONCERT
  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás srdečne pozýva na
  ŽIACKY KONCERT žiakov ZUŠ .
  Dňa 14.4.2017 o 16:30 hod. v Galérii Ľudovíta Fullu. 
  10.04.2017 12:52 | viac »
 • VÍŤAZNÝ LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR NA ČELE S PEDAGÓGOM
  Marec bol pre literárno- dramatický odbor a divadlo FIREBALL, ktorí pracujú v ZUŠ Ľ.Fullu mimoriadne úspešný.
  10.04.2017 12:34 | viac »
 • Vesmír očami detí
  Dňa  9. marca 2017  si v Björsonovom dome prevzali ocenenia naši mladí výtvarníci.  V okresnom kole celoslovenskej súťaže Vesmír očami detí, ktorú už niekoľko rokov organizuje Slovenská ústredná  hvezdáreň v Hurbanove, si diplom a vecné ceny  sprevádzané potleskom zúčastnených prevzali  Tatiana Halčinová a Katarína Lubelcová z triedy p.uč. Halamovej, Lenka Ludrovcová, Filip Klačko a Rebeka Sliacka z triedy p. uč. Flochovej.
  Našim mladým umelcom GRATULUJEME!

   
  05.04.2017 11:52 | viac »
 • ŠKORICOVNÍK IV

  Pozdravujem Vás  milovníci umenia, 

  do povedomia Vám dávam, že dňa 17. marca 2017 o 16.30 hod. v Burgerbare NA BLBOM MIESTE sa uskutoční literárny večer ŠKORICOVNÍK IV.

  Program bude popretkávaný poéziou, prózou, spevom ,etudami a tancom. Literárno -dramatický  odbor  ZUŠ Ľ.Fullu si pre Vás pripravil šteklivé piatkové popoludnie na ktoré Vás srdečne pozýva.

  Teší sa na Vás moja maličkosť a umeniachtivý umelci

   vedúca literárno- dramatického odboru

  Anna Mišurová DiS.art.

  0948492544

  15.03.2017 17:40 | viac »
 • JARNÝ KONCERT
  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás srdečne pozýva na
  JARNÝ KONCERT žiakov ZUŠ .
  Dňa 28.3.2017 o 16:30 hod. v Galérii Ľudovíta Fullu. 
   
  13.03.2017 12:26 | viac »
 • ZUŠ Ľudovíta Fullu vyhlasuje siedmy ročník žiackej súťaže
  v sólovej hre na klasickej gitare.

  Súťaž sa uskutoční v piatok 28. apríla 2017 v budove školy
  na Obvodovej ceste 23 (Satelity).

  Súčasťou podujatia bude i koncert zoskupenia Slavonic duo v zložení Andrej Baran (husle) a Adam Marec (gitara), ktorý sa uskutoční v predvečer súťaže,
  teda vo štvrtok 27. apríla 2017 o 17.30 h v priestoroch ružomberskej synagógy.

  27.04.2017 15:01 | viac »
 • KONCERT speváckeho oddelenia
  Základná umelecká škola Ľ. Fullu v Ružomberku Vás srdečne pozýva na spevácky koncert venovaný Medzinárodnému dňu žien, ktorý sa uskutoční v utorok 14. marca 2017 o 16.30 hod. v átriu hotela Kultúra v Ružomberku. Na koncerte odznejú slovenské a zahraničné populárne piesne, ktoré spolu so žiakmi pripravili pani učiteľky
  Mária Mydliarová, Vladimíra Považská a Miriam Žiarna.
  Tešíme sa na Vašu účasť.
  23.02.2017 12:40 | viac »
 • KONCERT venovaný výročiu nadorenia Ľ. Fullu
  ZUŠ Ľudovíta Fullu srdečne pozýva na ŽIACKY KONCERT
  venovaný výročiu narodenia Ľ. Fullu.
  Dňa 14.2.2017 o 16:30 hod. v Galérii Ľudovíta Fullu. 
  14.02.2017 11:53 | viac »
 • Koncert učiteľov
  ZUŠ Ľudovíta Fullu vás srdečne pozýva na KONCERT UČITEĽOV
  venovaný výročiu narodenia Ľ. Fullu.
  Dňa 21.2.2017 o 17:00 hod v Synagóge Ružomberok.
  14.02.2017 11:43 | viac »
 • FULLSTAR 2017
  ZUŠ Ľ. Fullu vyhlasuje III. ročník speváckej súťaže v populárnom speve
  "FULLSTAR 2017"
  Súťaž sa uskutoční dňa 21. marca 2017 v priestoroch kina Kultúra.
  31.01.2017 14:09 | viac »
 • Vernisáž výstavy prác žiakov výtvarného doboru
  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy
  prác žiakov výtvarného odboru.
  Dňa 2. februára 2017 o 16:30 hod v Synagóge Ružomberok. 
  14.02.2017 12:10 | viac »
 • koncert IDA ČERNECKÁ a FRANTIŠEK PERGLER
  ZUŠ Ľ. Fullu Vás pozýva na koncert KLAVÍRNEHO DUA
  IDA ČERNECKÁ a FRANTIŠEK PERGLER.
  Dňa 7. 2. 2017 o 16:30 hod v Synagóge Ružomberok.
  31.01.2017 13:48 | viac »
 • letný tábor FULLÁČIK

  TÁBOR VYPREDANÝ!
  Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 
  10. - 14. júla 2017 od 8:00 do 17:00 hod.
  Občianske združenie Talentáčik
  organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
  Cena: 70 eur

   

  09.05.2017 12:05 | viac »
 • Vystúpenie TANEČNÉHO odboru a LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO odboru
  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na vystúpenie tanečného a literárno-dramatického odboru. Dňa 7.12.2013 o 18:00 hod. v AULE JÁNA PAULA II.
  24.11.2016 17:21 | viac »
 • VIANOČNÁ AUKCIA
  ZUŠ Ľudovíta Fullu a Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN v Ružomberku vás pozýva na VIANOĆNÚ AUKCIU diel žiakov výtvarného odboru.
  Vo štvrtok 8.12.2016 o 17:00 hod v Synagóge Ružomberok. 

  hosť večera: JOZEF HOLLÝ!!!
  14.02.2017 12:08 | viac »
 • ADVENTNÝ KONCERT
  ZUŠ Ľudovíta Fullu srdečne pozýva na ADVENTNÝ KONCERT
  dňa 6. decembra 2016 o 16:30 hod. v Galérii Ľudovíta Fullu.
  21.11.2016 13:15 | viac »
 • VIANOČNÝ GALAKONCERT
  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na VIANOČNÝ GALAKONCERT
  dňa 13. decembra 2016 o 17:00 hod.v Židovskej Synagóge.
  21.11.2016 13:10 | viac »
 • KONCERT SPEVÁCKEHO ZBORU
  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na KONCERT SPEVÁCKEHO ZBORU a stretnutie absloventov po 20-tich rokoch. Dňa 2. decembra 2016 o 17:00 hod. v Synagóge Ružomberok.
  Spievajme si všetci spolu, máme radi túto školu!

   
  21.11.2016 12:07 | viac »
 • Literárno-dramatický odbor na stupni víťazov na celoštátnej súťaži v Lučenci
  Už po dvadsiatykrát slávil Lučenec sviatok slova na celoštátnej súťaži v prednese slovenskej prózy Timravina studnička.
  18.11.2016 13:54 | viac »
 • Koncert ku dňu študentstva
  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na koncert PORTRÉTY venovaný dňu študentstva.
  Dňa 15. 11. 2016 o 16:30 hod. v Galérii Ľ. Fullu.
  08.11.2016 10:51 | viac »
 • Koncert k úcte k starším
  ZUŠ Ľudovíta Fulllu pozýva na VEREJNÝ KONCERT venovaný úcte k starším.
  Dňa 25.10.2016 o 16:30 hod. v Galérii Ľ. Fullu.
  17.10.2016 12:56 | viac »
 • koncert PoPulárnej hudby

  KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY

  Spevácke oddelenia ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku vytvorilo 30. septembra 2016 v Parku  Š. N. Hýroša príjemné piatkové popoludnie. V programe koncertu vystúpili žiaci pod vedením učiteliek: Márii Mydliarovej, Jany Krajčovičovej, Vladimíry Považskej a Miriam Žiarnej s detskými piesňami od Dezidera Kardoša, Vaša Patejdla a Petra Nagya, piesňami z muzikálov Neberte nám princeznú a Bedári a staršími i súčasnými slovenskými a zahraničnými populárnymi piesňami. Výkony malých i veľkých spevákov ocenilo publikum potleskom, ktoré si prišlo vypočuť pekné spevácke výkony, vychutnať si krásne slnečné počasie a posledný septembrový deň.  

  03.10.2016 14:52 | viac »