Regionálna súťaž v štvorručnej hre na klavíri 2017

V pondelok 27.3.2017 sa v dopoludňajších hodinách priestory ZUŠ Ľ. Fullu naplno rozozvučali zvukmi klavíra. Svoje klavírne majstrovstvo preukázalo 19 klavírnych duet, ktoré sa prihlásili do súťaže v štvorručnej hre na klavíri. Tohtoročná súťažná porota bola vysokoodborná. Pozvanie prijala doc. Jordana Palovičová ArtD. z VŠMU v Bratislave, doc. Zuzana Záhradníková PhD. z KU v Ružomberku a naša výborná klavírna pedagogička Mária Štrbová. Súťaž sprevádzala tvorivá atmosféra a dvojice boli ocenené podľa svojich výkonov zlatým, strieborným alebo bronzovým pásmom. Porota sa rozhodla udeliť aj dve výnimočné ceny: špeciálnu cenu za vlastnú skladbu pre sestry Dianu a Teréziu Laukové ( pedagóg Alžbeta Demková a Lucia Uličná) a špeciálnu cenu za umelecký prednes pre Antona Olosa a Juraja Ballu ( pedagóg Andrea Ballová). Súťaž bola veľkou motiváciou pre žiakov a učiteľov a mnohé duetá sa rozhodli zapojiť sa do ďalších súťaží i mimo Ružomberka.

Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí kvalitne pripravili svojich zverencov a tak prispeli k dobrej úrovni regionálneho kola súťaže v štvorručnej hre na klavíri.