Mladá saxofonistka z Ružomberka získala 1. miesto

Talentovaná žiačka Natália Hatalová zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu očarila porotcov celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na saxofóne, ktorá sa konala 27. apríla 2017 v Starej Ľubovni. Svojím umeleckým výkonom si vybojovala prvé miesto vo svojej kategórii. Za jej prípravu na súťaž získal ocenenie aj jej pedagóg Mgr. Marek Kizak.
 

Saxofónová súťažná prehliadka  bola tento rok už 8. ročníkom. Súťaži sa v troch kategóriách podľa veku súťažiacich  a tiež v komornej hre. V každej kategórii sú žiaci podľa svojho výkonu zaradený do zlatého, strieborného a bronzového pásma, pričom  každá kategória má  svoje  prvé miesto pre víťaza vyhlásené  odbornou porotou. Tento ročník sa stal predsedom poroty Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD., ďalšími členmi boli Mgr. art. Štefan Tkáč a Mgr. art. Adrián Harvan.

Na súťaži reprezentovali Základnú umeleckú školu Ľudovíta Fullu a mesto Ružomberok okrem Natálie Hatalovej aj žiaci Boris Hlaváč (bronzové pásmo), Diana Kubernátová (strieborné pásmo) a Samuel Kubernát (strieborné pásmo). Všetci sú usilovnými žiakmi z triedy  Mgr. Marek Kizaka.

Veľká vďaka patrí aj korepetítorom Mgr. Martine Priesolovej a Branislavovi Hlaváčovi, DiS. art.,  ktorí sa stávajú morálnou podporou mladých umelcov na javisku pri spoločných vystúpeniach. Bez ich práce by sme sa nemohli zúčastniť žiadnej verejnej prezentácie.  

Video

autor textu: Mgr. Marek Kizak