Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Hlaváč
  Hudobná náuka HN Ing. Peter Machajdík
  Sirotiak
  Výtvarný odbor- Dúbravec
  Výtvarný odbor- Halamová Halamová Mgr.
  Výtvarný odbor- Hradilová Hradilová Mgr.

© aScAgenda 2019.0.1174 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2019