Výtvarný odbor

Maľba, kresba, grafické techniky, modelovanie a tvarovanie, dekoratávna a textilná tvorba, rezbárstvo, základy dejín umenia.To je obsahom štúdia vo výtvarnom odbore ZUŠ Ružomberok. Nad týmito technikami vládne tvorivosť a tvorivý prístup pedagógov ku svojim žiakom.

Po rekonštrukcii bývalej materskej školy na Satelitoch tvoríme v krásnych a svetlých priestoroch. Učebne sú vybavené maliarskymi stojanmi, výtvarným materiálom a odbornou iteratúrou.Každý rok je veľmi pestrý na viaceré výtvarné tvorivé dielne, projekty, akcie...Vyberáme si také motívy a témy, kde deti majú možnosť premýšľať nielen o svete, ktorý je okolo nás, o priestore v ktorom žijeme, ale aj o tom, čo je v nás, ako to vnímamea  čo cítime. Dieťa môže tvoriť len na základe poznaného a tak si rozvíjať svoju fantáziu, tvorivosť a predstavivosť.  Začali sme si tvoriť interiér školy, kde sme využívali prírodné motívy a štruktúry, Boli to monumentálne maľby na steny chodieb našej školy. Takisto sme sa inšpirovali aj velikánmi impresionizmu a namaľovali sme reprodukciu na veľkú stenu Po oslovení yo stranz vedenia ÚVN sme začali dotvárať interiér izieb a chodieb detského oddelenia. Je to veľmi krásne a potrebné, pretože to robíme pre deti, aby sa cítili ako doma, aby mali okolo seba farebný svet. Úzko dlhoročne spolupracujeme s Galériou Ľ. Fullu.Pravidelne sa yapájame do tvorivých dielní.

Na čo sme však hrdí je to, že sa nám všetci žiaci po úspešnom zvládnutí talentových skúšok dostali na stredné a vysoké odborné školy. Najlepšími prácami reprezentujeme školu, mesto ale aj Slovensko na rôznych degských výstavách. Zaslali sme práce do Poľska, Banskej Bystrice, Lednických Rovní, Martina, Vrútok. Konkurencia je dosť veľká, ale veríme, že kvalita prác našich detí je na takej vysokej úrovni, že v tvrdej konkurencii obstojíme.