Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 19015 Prenájom prenosného pódia na galakoncert v KD AH - VD 240,00 s DPH 23.05.2019 KING light & Sound, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 8400005356 Vyúčtovanie SPP pľa zmluvy -124,64 s DPH 22.05.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 19050303 Publikácie "Čarovný Liptov" 1 303,50 s DPH 21.05.2019 CBS spol. s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 6201910158 Prenájom s recepciou - 65. výročie založenia ZUŠ Ľ.Fullu 2 500.00 s DPH 21.05.2019 Hotel Kultúra ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 8233652027 Tel. poplatky 45,48 s DPH 21.05.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 1900244 Prenájom VD 280,00 s DPH 21.05.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Objednávka 20/2019 Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou s DPH 21.05.2019 ARCHÍV TATRY, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Faktúra 1900238 Prenájom telocvične 4/19 192,75 s DPH 16.05.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9119000636 Domain Full 30,00 s DPH 15.05.2019 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 190422 UP pre VO 699,80 s DPH 15.05.2019 E.N.E.S. spol, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 1900220 Prenájom kina 80,00 s DPH 15.05.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 1921524005 Seminár 84,00 s DPH 15.05.2019 Agentúra PRO EKON - perfekt s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Objednávka 18/2019 FOME Grafický list s príslušenstvom 2 ks 699,80 s DPH 13.05.2019 E.N.E.S. spol. s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Objednávka 19/2019 Prenosné pódium 4 x 4 s DPH 13.05.2019 KING light & Sound, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Faktúra 9119008597 asc Agenda Komplet 2020 249,00 s DPH 13.05.2019 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 10190228 Materiál 122,73 s DPH 13.05.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 19040156 Čistiace a hygienické potreby 137,31 s DPH 13.05.2019 Carta Slovakia, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 1900211 Prenájom Hrboltová 4/19 80,00 s DPH 10.05.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 8232213183 Tel. poplatky 60,59 s DPH 10.05.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Objednávka 17/2019 Prenájom miestností s recepciou pri príležitosti 65. výročia založenia ZUŠ Ľ. Fullu 2 500.00 s DPH 10.05.2019 Hotel Kultúra ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/1191