Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 10190498 Materiál 61,47 s DPH 14.08.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 7/19 84,91 s DPH 30.07.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 31/2019 Výpočtová technika - notebook 3 ks, nástenný rozvádzač 1 ks 1 546.78 s DPH 30.07.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 8237878962 Tel. poplatky 43,00 s DPH 25.07.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 19048 Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou 96,00 s DPH 25.07.2019 ARCHÍV TATRY, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 1900296 Prenájom telocvične 6 /19 172,50 s DPH 25.07.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 422019 Rohová vstavaná skriňa 1 450.00 s DPH 18.07.2019 Štefan Rožek - real interiér ZUŠ Ľ. Fullu
Objednávka 31/2019 Výpočtová technika - notebook 3 ks, nástenný rozvádzač 1 ks 1 546,78 s DPH 15.07.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Faktúra 10190408 Farby na maľovanie plátna 207,84 s DPH 10.07.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 89963630 Brožúra 4,50 s DPH 08.07.2019 Poradca s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 3210998600 SSE 7 /19 217,00 s DPH 08.07.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 1192206194 Tlačivá 582,50 s DPH 08.07.2019 ŠEVT, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 201971 Strava 6 / 19 5,40 s DPH 08.07.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 201923 Strava 6 / 19 24,00 s DPH 08.07.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 201924 SF Strava 6 / 19 12,00 s DPH 08.07.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 1072019 Strava 6 / 19 595,20 s DPH 08.07.2019 ŠI, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 252019 Strava 6 / 19 74,00 s DPH 08.07.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 752019 Strava 6 / 19 29,40 s DPH 08.07.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 812019 SF Strava 6 / 19 10,50 s DPH 08.07.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 3210952600 SSE 7 /19 200,00 s DPH 08.07.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu
zobrazené záznamy: 1-20/1257