koncert k úcty starším Partizánska Ľupča

Dňa 7.11.2015 usporiadala p. učiteľka Monika Betušová koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý sa konal v  Kultúrnom dome Partizánska Ľupča. Okrem tanca, hry na klavíri, vystúpili na ňom aj speváci z triedy p. učiteľky Jany Krajčovičovej, Eva Kubalová a Samuel Moravčík.
autor textu: Jana Krajčovičová