ERIK ROTHENSTEIN & FERO BÁLEŠ

ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku
Vás pozýva na WORKSHOP a KONCERT.
21.2.2020 od 10:30 - 16:30 hod. na Obvodovej ceste 23.