Hviezdne víťazstvá v LDO

Literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľ. Fullu pracuje pod skúsenou rukou pedagóga Annou Mišurovou už 16 rokov a od tých čias má na svojom konte 311 diplomov.

Prax pedagóga nepoľavuje vidieť v nej zmysel, poslanie a výsledky.

V júni odrecitoval v regionálnej súťaži na 67.ročníku Hviezdoslavov Kubín cestou videí 6 prednesov v poézii a próze a všetkých šesť prednesov získalo ocenenia. Starší skúsení recitátori siahli po textoch, ktoré nútia poslucháčov k zamysleniu sa, mladší siahli po próze v ktorej sa spája absurdita s humorom.

1.miesto Nikola Húsková.......................poézia

1.miesto Tamara Kenderová ................próza

1.miesto Natália Maderová ..................próza

2.miesto Andrej Prostredný.......poézia s priamym postupom na kraj

2.miesto Lea Podskubová.....................próza  s priamym postupom na kraj

3.miesto Natália Janoviaková...............poézia

Ak máte  chuť vstúpiť do kolektívu literárno-dramatického odboru a rozšíriť ich rady ste vítaní .

Môžete sa prísť prihlásiť 22. júna 2021 na Obvodovú ulicu 23 v Ružomberku, alebo do konca školského roka.

Literárno-dramatický odbor  sa okrem prednesov venuje úspešne divadlu, ktoré nesie názov Divadelný súbor FIREBALL a žne diplomy na doskách ktoré znamenajú svet. Kto sa k nám prihlási zažije kopec humoru, adrenalín a pocit kedy získate sebadôveru. Tešíme sa na vás a víťazom blahoželáme.