ERIK ROTHENSTEIN & FERO BÁLEŠ

ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku
Vás pozýva na WORKSHOP a KONCERT.
1.3.2019 o 14:00 hod. na Obvodovej ceste 23.