Mladí klaviristi 2018

11. ročníka celoslovenksej klavírnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl na Slovensku v hre na klavíri - sólo s názvom "Mladí klaviristi 2018" sa úspešne zúčastnila žiačka Lenka Hatiarová. Súťaž sa konala v Bratislave na ZUŠ Eugena Suchoňa v dňoch 7. a 8.11.2018.
Pod dohľadom odbornej poroty nás úspešne reprezentovala:
Lenka Hatiarová  IV. kat., 2. miesto
Žiačke a učiteľovi srdečne gratulujeme.