Školské kolo súťaže štvorručnej hry na klavíri


Dňa 3. 6 .2014 sa žiaci Kristína Kuniaková, Jakub Kuniak, Nataša Čiešková, Dominika Rapošová z triedy p. učiteľa Štefáneka zúčastnili školského kola súťaže štvorručnej hry na klavíri.
 

Fotogaléria