9. júna 2014 - VÝCHOVNÝ KONCERT PRE MŠ V ĽUBOCHNI

P. uč. Semanová priblížila škôlkarom svet hudby. Hudba oživila svet hračiek, nálad a tancov.
Deti-diváci nielen počúvali, ale boli aj aktívne zapájané do programu. Účinkovali žiaci z tried
p. uč. Semanovej, Androvičovej, Štefáneka.

Fotogaléria