MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Dňa 29. októbra 2014 účinkovali naši žiaci pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Pozri fotogalériu.
 

Fotogaléria