• Oznam

  Vážení rodičia a žiaci,

  pred nástupom na vyučovanie Vás prosíme o vyplnenie a podpísanie potrebných dokumentov. t.j. zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

  V prípade, že žiak navštevuje viac odborov a predmetov stačí odovzdať vyplnený a podpísaný každý dokument iba jeden krát.

  dotaznik_a_vyhlasenie_rodica.docx

  Po stiahnutí môžete tlačivo vytlačiť obojstranne

  (2 strany na hárok, tak aby to bolo na jednej A4)

   

 • ROZVRH HUDOBNEJ NÁUKY 2020/21

 • Talentové skúšky do VO, TO, LDO

  Talentové skúšky do

  VÝTVARNÉHO, TANEČNÉHO a

  LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

  budú prebiehať priebežne od

  2. septembra do 10. septembra 2020

  v čase od 13:00 - 17:00 na Obvodovej ulici 23

  v triedach jednotlivých odborov.

 • TALENTOVÉ SKÚŠKY

  2.KOLO

  Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na ZUŠ Ľ. Fullu na

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  dňa 26.8.2020 od 13.00 - 16.00 hod. 

  hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

  výtvarný a tanečný odbor- Obvodová cesta 23

   

 • Oznam

  Vážení rodičia a žiaci,

  na základe rozhodnutia Mesta Ružomberok, ako zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu, Vám oznamujeme, že od 15. 6. 2020 obnovujeme prezenčnú formu vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

 • KONCERTUJEME Z DOMOVA

  Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia a priaznivci našej ZUŠ Ľ. Fullu!

  Vítame Vás na koncerte, ktorý sme pripravovali v našich domovoch počas karantény a dištančného vzdelávania. Doteraz sme hrali len našim najbližším, teraz chceme potešiť svojou hudbou aj Vás!

  Nech sa Vám príjemne počúva!

 • Oznam

  Vážení rodičia a žiaci,

  na základe rozhodnutia Mesta Ružomberok - zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku Vám oznamujeme, že v ZUŠ Ľudovíta Fullu začína prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore od 08.06.2020

  Po vydaní usmernení od zriaďovateľa  budú žiaci a rodičia o výuke v ZUŠ informovaní svojimi triednymi učiteľmi.

   

 • letný tábor FULLÁČIK

  Tábor plne obsadený!!!

  Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 
  6. - 10. júla 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
  Občianske združenie Talentáčik
  organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu!
  Cena: 70 eur

  Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

   

   

 • PRIJÍMACIE SKÚŠKY do ZUŠ Ľ. Fullu,elektronická prihláška

  Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 30.6.2020 a zúčastniť sa talentových skúšok. O ich termíne Vás budeme včas informovať na tejto stránke.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

  Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne: prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl uskutočnia  najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.O termíne prijímacích skúšok Vás budeme včas informovať na tejto stránke.

 • dištančná forma vyučovania

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  Budeme pokračovať vo vyučovaní formou "na diaľku". Triedni učitelia Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na spôsobe vyučovania. Žiakom budú zasielať dištančné úlohy a budú k dispozícii poradiť im, konzultovať výkony a zadania, aby si tak mohli osvojiť nové a zopakovať staršie učivo.

  Konzultačné hodiny si každý pedagóg dohoduje so žiakmi sám podľa ich potrieb a celkových možností. Ak sa učiteľovi ešte nepodarilo s Vami spojiť, poprosíme, aby ste ho kontaktovali Vy.

  Veríme, že novú situáciu spoločne zvládneme a navzájom nás to obohatí!

 • FULLOVA PALETA - posun uzávierky na 30.10.2020

  Kvôli pandémii COVID-19 sa posúva uzávierka výtvarnej súťaže FULLOVA
  PALETA 2020. Nová uzávierka je 30.októbra 2020. Slávnostné vyhodnotenie
  spojené s výstavou sa uskutoční v novembri 2020. Prosíme výtvarné práce
  zasielať na adresu školy až po skončení pandémie
  Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.

  Tešíme sa na Vašu účasť! 

  Mgr.Jurij Backov  a kolektív pedagógov výtvarného odboru ZUŠ Ľ.Fullu, Ružomberok

   

 • prerušenie vyučovania do odvolania

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Prosíme Vás preto o súčinnosť s našimi učiteľmi, ktorí sa budú snažiť pokračovať vo vyučovaní "na diaľku". Triedni učitelia a učitelia hudobnej náuky Vás budú kontaktovať (telefón, email, sociálne siete) a dohodnú sa s Vami na forme vyučovania. Žiakom budú zasielať dištančné úlohy a budú k dispozícii poradiť im, konzultovať výkony a zadania, aby si tak mohli osvojiť nové a zopakovať staršie učivo.

  Boli by sme radi, aby nestagnovali a aj naďalej sa v rámci možností, umelecky vzdelávali.

 • Oznam!

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  Mesto Ružomberok ruší vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňa 13. marca 2020. Od pondelka 16. marca platí zrušenie vyučovania až do 29. marca 2020, na základe vyhlásenia predsedu vlády Slovenskej republiky po rokovaní ústredného krízového štábu Slovenskej republiky.

  O ďalších krokoch vás budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • ❗️MIMORIADNA SPRÁVA❗️

  Mesto Ružomberok s okamžitou platnosťou:

  ❗️zakazuje organizovanie kultúrno-spoločenských udalostí, organizovaných v území mesta Ružomberok vrátane premietania filmov, koncertov, besied...;

  ❗️zakazuje účasť publika na športových zápasoch MBK Ružomberok a MFK Ružomberok;

  ❗️ukončuje prevádzku Mestskej plavárne;

  ❗️ zakazuje organizovať školské podujatia vrátane výletov, táborov, exkurzií...;

  ❗️požiada spoločnosť ARRIVA o hĺbkovú dezinfekciu vozidiel MAD;

  ❗️zakazuje účasť verejnosti na rokovaniach Mestského zastupiteľstva;

  ❗️ prikazuje zamestnancom klientskeho centra Mestského úradu nosiť pri svojej funckií ochranné rúšky.

  Platnosť všetkých bodov je od 9. marca 2020 8:00 do odvolania. Body vyplývajú z rokovania Krízového štábu mesta Ružomberok, ktoré sa uskutočnilo 9. marca 2020.

 • KONCERT ZRUŠENÝ!

  ZUŠ Ľudovíta Fullu srdečne pozýva na KONCERT žiakov ZUŠ.
  Dňa 10.3.2020 o 16:30 hod. v Mederlyho vile na Nám. A. Hlinku 14

   

 • Súťaž v štvorručnej hre na klavíri 12. 3. 2020 fullapiano 4 hands

  SÚŤAŽ ZRUŠENÁ!

  Náhradný termín bude zverejnený čoskoro!

   

  ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8.00-9.10 Akustická skúška

  8.00-9.15 PREZENTÁCIA

  ZUŠ Ľ. Fullu, Námestie A. Hlinku14, Ružomberok

  9.15 Losovanie poradia - 1.a 2. kategória

  9.30-10.30 Otvorenie súťaže, 1.+ 2. kategória

  Prestávka, losovanie poradia - 3. kategória

  10.45-11.45 Súťaž 3. kategória

  Prestávka, losovanie poradia - 4. kategória

  12.05-12.40 Súťaž 4. kategória

  14.00 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

        a hodnotiaci seminár

   

 • ERIK ROTHENSTEIN & FERO BÁLEŠ
  ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku
  Vás pozýva na WORKSHOP a KONCERT.
  21.2.2020 od 10:30 - 16:30 hod. na Obvodovej ceste 23.
 • ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na 10. ročník regionálnej súťažnej prehliadky
  výtvarných prác detí a mládeže na tému: Rodinná oslava
   

  Info + prihláška: Fullova_Paleta_2020.doc
   

 • KONCERT UČITEĽOV

  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na KONCERT UČITEĽOV
  dňa 18. februára 2020 o 16:30 hod. v SYNAGÓGE Ružomberok. 

 • KONCERT venovaný výročiu Ľ. Fullu

  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na KONCERT venovaný výročiu narodenia ĽUDOVÍTA FULLU.

  V utorok 11.2.2020 o 16:30 hod. v Gálérii Ľ. Fullu. 

strana: