Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Marcel Dúbravec Riaditeľ
Triedny učiteľ: Dúbravec Marcel
 
 
Mgr. Andrea Ballová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Ballová Mgr.
 
 
Mgr.Art. Martin Jurčo, PhD. Zástupca
Triedny učiteľ: Jurčo PhD.
martin.jurco@ku.sk
 
 
PaedDr. Monika  Gazdaricová Triedna učiteľka: Gazdaricová PaedDr.
 
 
Mgr. Renáta Androvičová Triedna učiteľka: Androvičová Mgr.
 
 
Bc. Mária Babicová Triedna učiteľka: Babicová Bc.
 
 
Mgr. Jurij Backov Triedny učiteľ: Backov Mgr.
yuriybackov@azet.sk
 
 
Pavol Balo Triedny učiteľ: Balo Pavol
 
 
Monika Betušová Triedna učiteľka: Betušová Monika
 
 
Margita Bradiaková Triedna učiteľka: Bradiaková Margita
 
 
Oľga Bruncková Triedna učiteľka: Bruncková Oľga
 
 
Eugen Dančo Triedny učiteľ: Dančo Eugen
 
 
Alžbeta Demková Triedna učiteľka: Demková Alžbeta
 
 
Mgr. Viola Dorníková Triedna učiteľka: Dorníková Mgr.
 
 
Bc. Matej Droppa, DiS.art Triedny učiteľ: Droppa Bc.
matejdroppa@gmail.com
 
 
Bc. Vladimír Fabík Triedny učiteľ: Fabík Bc.
 
 
PaedDr. Terézia Halamová Triedna učiteľka: Halamová Mgr.
 
 
Branislav Hlaváč Triedny učiteľ: Hlaváč Branislav
 
 
Mgr. Jana Hradilová Triedna učiteľka: Hradilová Mgr.
 
 
Mgr. Marek Kizak Triedny učiteľ: Kizak Mgr.
 
 
Mgr.Art. Mária Kizak Triedna učiteľka: Kizak Mária Mgr. art.
maria.mydliarova@centrum.sk
 
 
Miroslav Kmeť Triedny učiteľ: Kmeť Miroslav
 
 
Jozef Koma Triedny učiteľ: Koma Jozef
 
 
Mgr. Monika Kováčiková Triedna učiteľka: Kováčiková Mgr. kl
Triedna učiteľka: Kováčiková Mgr.PŠ HO
 
 
Mgr. Jana Krajčovičová Triedna učiteľka: Krajčovičová Mgr.
 
 
Mgr.Art. Martin Krakovský Triedny učiteľ: Krakovský Mgr.art.
 
 
PaedDr. Mária Kudličková Triedna učiteľka: Kudličková PaedDr.
moysha@centrum.sk
 
 
Mgr.Art. Marián Lepieš Triedny učiteľ: Lepieš Mgr. art.
 
 
Martin Lipták, DiS.art Triedny učiteľ: Lipták Martin
 
 
Ing. Peter Machajdík Učiteľ
Kabinet: Hudobná náuka
mango@machajdik.de
 
 
Anna Mišurová, DiS.art Triedna učiteľka: Mišurová DiS.art.
 
 
Bc. Alžbeta Popaďáková Triedna učiteľka: Popaďáková Bc.
alzbeta.popadakova@gmail.com
 
 
Mgr. Vladimíra Považská Triedna učiteľka: Považská Mgr.
 
 
Mgr. Martina Priesolová Triedna učiteľka: Priesolová Mgr.
 
 
Eva Semanová, DiS.art Triedna učiteľka: Semanová Eva
 
 
Beata Sidorová Triedna učiteľka: Sidorová Beata
 
 
Igor Sirotiak, DiS.art Triedny učiteľ: Sirotiak DiS.art.
Triedny učiteľ: Sirotiak PŠ HO
 
 
Alžbeta Sivoňová, DiS.art Triedna učiteľka: Sivoňová Alžbeta DiS.art.
sivonova@zoznam.sk
 
 
Gabriela Stehurová, DiS.art Triedna učiteľka: Stehurová DiS.art.
 
 
Ján Štefánek Triedny učiteľ: Štefánek ján
stefanekjan@hotmail.com
 
 
Mária Štrbová Triedna učiteľka: Štrbová Mária
 
 
Mgr. Lucia Uličná Triedna učiteľka: Uličná Mgr.
 
 
Mgr. Tomáš Uličný Triedny učiteľ: Uličný Mgr.
 
 
Bc. Jana Vaňugová Triedna učiteľka: Vaňugová HO-HN

© aScAgenda 2019.0.1174 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2019

Voľné miesta na našej škole