• Čo robíme

    • Individuálne hodiny hry na nástroji sú základom štúdia pre každého žiaka v hudobnom odbore. Okrem toho sa žiaci majú možnosť zapájať do komornej hry a štvorručnej hry na klavíri. V rámci hudobného odboru na našej škole pôsobia nasledujúce hudobné telesá:

     • Sláčikový orchester pod vedením Jany Klimekovej- podľa potreby býva doplnený aj o iné nástroje (flauta, trúbka, saxofón, klavír), prípadne o sólovú, resp. zborovú spevácku zložku
     • Spevácky zbor AMABILE a prípravný zbor RUŽIČKA - vedie Mgr. Vladimíra Považská
     • Džezový orchester - RK JUNIOR BAND
     • Komorné zoskupenia
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje