• História školy

    • ZUŠ – Ružomberok vznikla v roku 1953. O jej vznik sa najviac zaslúžili páni:

     Miloš Dunaj – učiteľ Dvanásťročnej strednej školy v Ružomberku

     Ján Pavlík – riaditeľ Liptovského múzea a knižný inšpektor

     Štefan Juráš – prvý riaditeľ školy
      

     Počas svojej existencie absolvovalo školu viac ako 3000 žiakov.Škola vychovala mnohých absolventov, dnes významných umelcov. Za všetkých môžeme spomenúť hudobného skladateľa J. Sixtu, hudobného skladateľa a profesora Konzervatória vŽiline P. Kršku, profesorky D.Švárnu a Š. Kovačevovú, hudobných  vedcov M. Adamčiaka, J. Kyseľovú, J.Priesolovú, vedúcu hud. katedry PF v Nitre E. Strelkovú, členku ŠF v Košiciach E. Trnovskú, sólistku ostravskej opery E. Šporerovú a iných. Z radov absolventov výtvarného odboru sú to také zvučné mená ako akademický sochár a reštaurátor J. Maták, akademickí maliari, grafici a monumentalisti M. Dúbravec, J. Kudlička, M. Gromnica, J. Jaňák, S.Mydlo, K. Zajacová, fotograf a kameraman J. Piroh a ďalší.

     Dňa 30.9. 2010 bol škole udelený čestný názov po slávnom slovenskom maliarovi, rodákovi z Ružomberka. Od tohto dátumu je to Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu.

     Od 1. januára 2013 získala škola právnu subjektivitu.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje