• Výstava výtvarného odboru
  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na vernisáž VÝSTAVY VÝTVARNÉHO ODBORU.
  Dňa 2.2.2023 o 17:00 hod. v SYNAGÓGE Ružomberok
 • VIANOČNÝ KONCERT

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás srdečne pozýva na

  VIANOČNÝ KONCERT
  13. decembra 2022 o 17:00 hod.
  Veľká dvorana KDAH, Ružomberok

  Vstupné: 2 eurá

 • Musica Camerata

  Základná umelecká škola Jána Albrechta v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu a športu SR usporiadala 25. novembra 2022 IX. Ročník celoslovenskej súťaže  v komornej hre žiakov Musica Camerata.  V tomto roku sa prihlásilo 118 súťažiacich z celého Slovenska, a aj komorné duo z našej ZUŠ Ľ. Fullu Sára Uličná (husle – T. Uličný) a Alexander Uličný (klavír – O. Bruncková), ktorí súťažili spolu s ďalšími 23 komornými zoskupeniami vo svojej II. kategórii.  Predsedom poroty bol Mgr. art. Peter Zajíček, ArtD. a členovia Mgr. art. Peter Čerman  a prof. Alexander Stepanov, CSc.
  Komorné duo Uličných si odnieslo na Liptov krásne strieborné pásmo, srdečne gratulujeme! 
   

 • VIANOČNÁ AUKCIA

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na VIANOČNÚ AUKCIU

  diel žiakov výtvarného odboru,

  vo štvrtok 8.12.2022 o 17:00 hod. v Synagóge Ružomberok.

 • Fullstar 2023
  VI. ročník speváckej súťaže v populárnom speve
  ,,FULLSTAR 2023"
 • ADVENTNÝ KONCERT

  ZUŠ Ľudovíta Fullu srdečne pozýva na ADVENTNÝ KONCERT
  29. novembra 2022 o 16:30 hod. v Mederlyho vile na Nám. A. Hlinku 14

 • Koncert venovaný DŇU ŠTUDENTSTVA

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na KONCERT venovaný DŇU ŠTUDENTSTVA,
  15. novembra 2022 o 16:30 hod. v Mederlyho vile na Nám. A. Hlinku 14.

 • Hudobné spojenia

  Žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu a ich hostia Vás pozývajú na spoločný koncert
  s finančnou podporou Mesta Ružomberok.
  hostia: Luboš Brtáň, Pavol Balo
  kde: Čajovňa RELAX, Ružomberok
  kedy: 16. novembra (streda)
  čas: 18:00 hod.

 • "Slovensko moje, Otčina moja" 

  ZUŠ Ľudovíta Fullu a hostia Vás pozývajú na koncert "Slovensko moje, Otčina moja"
  kedy: štvrtok 10.11.2022
  čas:  17:00-18:30
  kde: Synagóga v Ružomberku

 • Mladí klaviristi

  25. a 26. októbra 2022 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili 13. ročníka súťaže Mladí klaviristi 2022.  Účinkujúci súťažili pod dohľadom odbornej poroty v zložení: Mgr. Dana Hajóssy, PhD., doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD., Mgr. Andrea Ľalíková
  ZUŠ Ľudovíta Fullu reprezentovali:
   
  ALEXANDER ULIČNÝ (učiteľ - Oľga Bruncková) V. kat. 
  TIMOTEJ LESÁK 
  (učiteľ - Martin Jurčo) V. kat. DRUHÉ MIESTO
  Cena za najlepšie predvedenie skladby Johanna Nepomuka Hummela
  SOFIA KOVÁČIKOVÁ (učiteľ - Martin Jurčo) VII. kat. ČESTNÉ UZNANIE
   
  Srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľudovíta Fullu!!

 • LENTO AD ASTRA

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na koncert

  LENTO AD ASTRA
  streda 19. októbra 2022 o 16:30hod.
  Synagóga Ružomberok

 • KONCERT venovaný úcte k starším

  18.10.2022 o 16.30 hod. Koncertná sála ZUŠ Ľ. Fullu

 • ZÁPIS ŽIAKOV

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Začíname 5.9.2022 !

  V novom školskom roku 2022/23 je potrebné:

  1. pre všetkých žiakov – súčasných aj nových - vyplniť prihlášku, nakoľko prechádzame do nového informačného systéme izus

  2. prísť na zápisdohodnúť si s vyučujúcim zadelenie rozvrhu

  5.9. od 9.00- 15.00

  6.9. od 13.00- 17.00

  Dodatočné prijímacie skúšky do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú prebiehať v týždni od 5.9.-9.9.2022

  Tešíme sa na vás!

 • Prihláška do nového systému iZUŠ

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Nový školský rok 2022/23 klope na dvere. 

  Začíname 5.9.2022 !

  Pre štúdium v novom školskom roku 2022/23 je potrebné

  pre všetkých žiakov – súčasných aj nových - vyplniť prihlášku, nakoľko prechádzame do nového systéme iZUŠ

  PRIHLÁŠKA

 • Detvianska zlatá struna 2022

  Druhého ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu ,, Detvianska zlatá struna 2022" sa 17. júna 2022 zúčastnilo 250 účastníkov z celého Slovenska.

  V solovej hre z triedy Tomáša Uličného súťažila v 4. kategorii Sára Uličná, získala zlaté pásmo ( 13 súťažiacich)

  Z triedy Martina Liptáka získal v 6. kategorii Marco Brindzák strieborné pásmo (10 súťažiacich)

  V komornej hre spolu s daľšími štyrmi zoskupeniami získali zlaté pásmo Sára Uličná (husle, p.u. T. Uličný) a Alexander Uličný (klavír, p.u. O. Bruncková)

  Umeleckým garantom súťaže a zároveň predsedom jednej poroty bol Mgr. Vladimír Havran, ArtD. a predsedom druhej poroty Mgr. art Dušan Radič.

  Všetkým srdečne blahoželáme!!!

 • TALENTOVÉ SKÚŠKY 22.6.2022

  2.kolo talentových skúšok do všetkých odborov ZUŠ Ľ.Fullu sa uskutoční:

  v stredu 22.6.2022  v čase od 15.00 -17.00 hod.

  - do hudobného odboru na Námestí A. Hlinku 14

  - do tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na Obvodovej ceste

   

 • Večer s gitarovou hudbou

  Večer s gitarovou hudbou - SLOVENSKO MOJE, OTČINA MOJA
  24. jún 2022 o 19:00 hod.
  Kultúrny dom v Liptovských Revúcach
  Účinkujú žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu a ďalší hostia. 
  Vstup zdarma.

 • NIKOLA

  ZUŠ Ľudovíta Fullu a divadelný súbor FIREBALL
  Vás pozýva na predstavenie
  NIKOLA
  dátum: 14. jún 2022 o 16:30 hod.
  miesto: Divadelné štúdio Ros Art
  pedagóg: Anna Mišurová DiS. art.
  réžia: Anna Mišurová DiS. art.

 • ŠKORICOVNÍK XIV.

  ZUŠ Ľ. Fullu, literárno- dramatický odbor a divadelný súbor FIREBALL
  vás pozýva na XIV. ročník literárneho podvečera ŠKORICOVNÍK XVI.
  Divadelné štúdio Ros Art 10. júna 2022 o 16.30 hod.
  réžia: Anna Mišurová

  vstupné: 1 euro

 • Duchovný a umelecký odkaz BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE

  "Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie 20222
  26.4.2022 nás žiačky ZUŠ Ľudovíta Fullu úspešne reprezentovali na celoslovenskej súťaži

  Dvorščáková Gabriela 
  2. Kategória 
  Zlaté pásmo 

  Obdržáleková Sandra 
  3. Kategória 
  Strieborné pasmo

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásne výkony a úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľ. FULLU !!!

strana: