• Galakoncert

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na GALAKONCERT
  17. mája 2022 o 17:00 hod.
  Veľká dvorana KDAH

  vstupné 2€

 • TALENTOVÉ SKÚŠKY

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na TALENTOVÉ SKÚŠKY

  dňa 19.5.2022 (štvrtok) v čase od 13:00-17:00 hod.

  Na webovej stránke je zverejnená elektronická prihláška, ktorú Vás žiadame vopred vyplniť.

   

 • Banskoštiavnické kladivká 2022

  4. mája 2022 sa žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu zúčastnili 5. ročníka súťaže Banskoštiavnické kladivká 2022.  Spolu 52 účinkujúcich súťažilo pod dohľadom odbornej poroty v zložení: doc. Eva Varhaníková, ArtD. - predseda poroty, doc. Jordana Palovičová, ArtD., Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD. et PhD., Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.

  ZUŠ Ľudovíta Fullu reprezentovali:


  ALEXANDER ULIČNÝ (učiteľka Oľga Bruncková) II. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO

  TIMOTEJ LESÁK (učiteľ Martin Jurčo) II. kat. STRIEBORNÉ PÁSMO 

  SOFIA KOVÁČIKOVÁ (učiteľ Martin Jurčo) III. kat. ZLATÉ PÁSMO
   

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásne výkovy

  a úspešnú reprezentáciu ZUŠ Ľ. FULLU !!!

 • 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína

  Literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľudovíta Fullu opäť zabodoval

  Ó mojej matky reč je krasota.........slová velikána slovenskej poézie P. O. Hviezdoslava. Na jeho počesť sa už 68. krát organizovalo regionálne kolo, kde  82 recitátorov po dva dni zaplnili priestory Katolíckej Univerzity a v jej priestoroch sa 30-31. marca počúvalo umelecké slovo poézie a prózy mnohých autorov od I až po V. kategóriu. Nikto z porotcov nečakal tak enormný nárast po pandémii.

  To nebol len 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína, to sme všetci mali Vianoce.

  Porota nemala ľahkú úlohu a poctivo nekompromisne s láskou hodnotila, posudzovala, kritizovala až došla k výsledkom, kde nás na krajskom kole Vajanského Martin budú reprezentovať víťazi, ktorí si vybojovali svoje prvenstvá.

 • Vlkolínec

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na VÝSTAVU

  prác žiakov výtvarného odboru.
  VLKOLÍNEC denne od 9:00 do 15:00 hod.
  v MINIGALÉRII - SÝPKE

 • Letný denný tábor Fulláčik v termíne 4.7.-8.7.2022

  Letný denný tábor Fulláčik  v termíne 4.7.-8.7.2022

  Prihláška na letný denný tábor Fulláčik

  Fullacik_prihlaska22.doc

  Zaži dni plné tvorivosti a zábavy 4. - 8. júla 2022 od 8:00 do 16:00 hod. Občianske združenie Talentáčik organizuje originálny letný tábor plný zaujímavého programu! Cena: 100 eur

  Viac info na tel čísle 0905941232, príp. mailom na taborfullacik@gmail.com

 • Klavírny koncert

  ZUŠ Ľudovíta Fullu v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave
  Vás pozývajú na KLAVÍRNY KONCERT
  dňa 3. marca 2022  o 16:30h v Synagóge Ružomberok.

  Program Ruzomberok

   

 •  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na 12. ročník regionálnej súťažnej prehliadky
  výtvarných prác detí a mládeže na tému: 

  HRADY, ZÁMKY A KAŠTIELE  SLOVENSKA

  Informácie + prihláška: FP_2022

 • Výstava VO

  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva na VÝSTAVU VÝTVARNÉHO ODBORU
  4.2. - 28.2.2022 v SYNAGÓGE Ružomberok

 • Príspevok 2% z dane

  Vážení priatelia, rodičia, žiaci - pracujúci!

  Aj tento rok nám Váš príspevok, 2 % z dane pomôže napĺňať naše predstavy o modernej kvalitnej škole. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

  Aktuálne vyhlásenie na rok 2021 si môžete stiahnúť tu: Vyhlasenie_2021.pdf

  ĎAKUJEME!!!

 • Hudobný pozdrav spevákov z triedy Jany Krajčovičovej

 • Zablúdená vianočná pohľadnica

 • Zo zimnej nádielky - koncert

 • Oznam

  Vážení rodičia a žiaci, od 10.1.2022

  bude vyučovanie v ZUŠ Ľudovíta Fullu

   realizované vo všetkých odboroch prezenčnou formou.

 • VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ Ľ. FULLU

 • Oznam riaditeľa školy

  Vážení rodičia, milí žiaci

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia

  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

  zo dňa 25.11.2021 sa s účinnosťou

  od pondelka 29. novembra 2021 do 9. januára 2022

  prerušuje prezenčné vyučovanie v Základných umeleckých školách. 

   

  Pre všetkých žiakov, vo všetkých odboroch a predmetoch bude zabezpečené dištančné vyučovanie.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 • Liptov DIV

  ZUŠ Ľudovíta Fullu Vás pozýva na
  FESTIVAL NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA V LIPTOVE.
  V rámci festivalu sa dňa 25.9.2021 o 17h
  predstaví aj súbor FIREBALL LDO ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok.

 • ZÁPIS ŽIAKOV v novom šk.roku 2021/22

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022.

  Zápis žiakov a zadeľovanie do rozvrhu hodín sa uskutoční prostredníctvom triednych učiteľov v dňoch

  2.9. 2021 od 9.00 - 15.00 hod.  a 3.9.2021 od 13.00 -16.00 hod.

  Zadelenie novoprijatých žiakov nájdete na nástenkách v priestoroch ZUŠ.

  Prosíme o včasný nástup všetkých žiakov. Prípadný nezáujem budeme riešiť prijatím ďalších záujemcov o štúdium.

  Od 6.9.2021 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín prezenčnou formou v priestoroch školy.

  Tešíme sa na vás !

  Podmienky o vstupe do priestorov školy:

  Vstup do budovy školy je len pre žiakov s prekrytím dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia.

  Rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) V zelených okresoch rodič "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujem ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu.

  Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

   (Zdroj: https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ )

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

   

   

 • Letný koncert

 • TALENTOVÉ SKÚŠKY

  ZUŠ Ľudovíta Fullu pozýva

  všetkých záujemcov o štúdium na

  TALENTOVÉ SKÚŠKY

  dňa 22.6.2021 od 13.30 - 16.30 hod. 

  hudobný odbor - Námestie A. Hlinku 14

  výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor - Obvodová cesta 23

   

  Pre prijatie nových žiakov do ZUŠ Ľ. Fullu je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku do 20.6.2021 a zúčastniť sa talentových skúšok.

strana: