Úspechy našich klaviristov

Gratulujeme!

Žiakom klavírneho oddelenia, ktorí na súťažnej prehliadke Hráme v tíme v Žiline 4.apríla 2023 získali krásne umiestnenia

Liliana Bačíková a Lucia Macková  zlaté pásmo v 1. kategórii

Slávka a Ľudmila Fábryové strieborné pásmo v 1. kategórii

Michal Kľuska a Daniel Puška v 2. kategórii zlaté pásmo a Cenu za výnimočný umelecký prejav

Alžbeta a Dorota Schniererové zlaté pásmo v 2. kategórii

Ema Krajčiová a Monika Kiebelová bronzové pásmo v 3. kategórii

Ďakujeme žiakom za výbornú reprezentáciu a vyučujúcim Alžbete Demkovej, Alžbete Popaďákovej a Andrei Ballovej za prípravu žiakov