DIS v sólovej hre na klavíri

Ďalší úspech na DETSKEJ INTERPRETAČNEJ SÚŤAŽI v Banskej Bystrici.
ALEXANDER ULIČNÝ - streborné pásmo II. kategória (pedagóg - Oľga Bruncková)
Srdečná gratulácia.

Dňa 18.-19. mája 2023 prebiehal v Banskej Bystrici už XXIX. ročník Detského hudobného festivalu tentokrát v sólovej hre na klavíri. Členmi odbornej poroty boli: doc. Mgr. art. Jordana Palovičová, ArtD. (predseda poroty), Mgr. art. Silvia Golecová Schwarzbacherová, ArtD. a doc. MgA. Matej Arendárik, ArtD.