• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

  Profil verejného obstarávateľa

  Verejný obstarávateľ: Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
  Sídlo: Nám. A. Hlinku 14, 034 01 Ružomberok
  Štatutárny zástupca: Marcel Dúbravec, riaditeľ školy

  Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu (ZUŠ Ľ. Fullu)  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
  Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.


  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013/VO Obstaranie klavíra 4 167.00 bez DPH 22.11.2013 26.11.2013 22.11.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2016/VO Obstaranie osobného automobilu 10 000,00 bez DPH 15.04.2016 AUTO MARKET, a. s. 01.07.2016
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
   • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
    0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
    044/4323763 - Obvodová cesta 23
   • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
    Slovakia
   • 42224357
   • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
   • Marcel Dúbravec
   • SK2109000000005070963200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje