Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
Sídlo: Nám. A. Hlinku 14, 034 01 Ružomberok
Štatutárny zástupca: Marcel Dúbravec, riaditeľ školy

Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu (ZUŠ Ľ. Fullu)  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.


Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013/VO Obstaranie klavíra 4 167.00 bez DPH 22.11.2013 26.11.2013 22.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2016/VO Obstaranie osobného automobilu 10 000,00 bez DPH 15.04.2016 AUTO MARKET, a. s. 01.07.2016