Zoznam učiteľov

 
 
Marcel Dúbravec Riaditeľ
Triedny učiteľ: Dúbravec M. 2.časť
Triedny učiteľ: Dúbravec M. II.st.
 
 
Mgr. Andrea Ballová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Ballová Andrea
 
 
Mgr.Art. Martin Jurčo, PhD. Zástupca
Triedny učiteľ: Jurčo Martin
 
 
Mgr. Renáta Androvičová Triedna učiteľka: Androvičová Renáta
 
 
Mgr. Jurij Backov Triedny učiteľ: Backov J. 1.1.
Triedny učiteľ: Backov J. 1.2.
Triedny učiteľ: Backov J. 2.1.
Triedny učiteľ: Backov J. 3.1.
Triedny učiteľ: Backov J. 3.2.
Triedny učiteľ: Backov J. 4.1.
Triedny učiteľ: Backov J. 4.2.
Triedny učiteľ: Backov J. 5.2.
Triedny učiteľ: Backov J. II.st.
Triedny učiteľ: Backov J. ŠPD
Triedny učiteľ: Backov J.2.2.
 
 
Monika Betušová Triedna učiteľka: Betušová M. 1.1.
Triedna učiteľka: Betušová M. 1.2..
Triedna učiteľka: Betušová M. 2.1.
Triedna učiteľka: Betušová M. 2.2.
Triedna učiteľka: Betušová M. 3.1.
Triedna učiteľka: Betušová M. 3.2.
Triedna učiteľka: Betušová M. 4.1.
Triedna učiteľka: Betušová M. II.st.
Triedna učiteľka: Betušová M. ŠPD
 
 
Tomáš Brtko, DiS.art Triedny učiteľ: Brtko Tomáš
 
 
Oľga Bruncková Triedna učiteľka: Bruncková Oľga
 
 
Mgr. Paulína Burgárová Flochová Triedna učiteľka: Flochová Paulína
Triedna učiteľka: Flochová Paulína PŠ
 
 
Bc. Eugen Dančo Triedny učiteľ: Dančo Eugen
 
 
Alžbeta Demková Triedna učiteľka: Demková Alžbeta
 
 
Mgr. Viola Dorníková Triedna učiteľka: Dorníková 1.+ 2.1.č.
Triedna učiteľka: Dorníková V. 1.II.st.
Triedna učiteľka: Dorníková V. 2.2.č.
Triedna učiteľka: Dorníková V. 4.2.č.
Triedna učiteľka: Dorníková V. II.st.
Triedna učiteľka: Dorníková V. PŠ
 
 
Mgr.Art. Matej Droppa, DiS.art Triedny učiteľ: Droppa Matej
 
 
Bc. Vladimír Fabík Triedny učiteľ: Fabík Vladimír
 
 
PaedDr. Monika Gazdaricová Triedna učiteľka: Gazdaricová Monika
 
 
PaedDr. Terézia Halamová Triedna učiteľka: Halamová T. 1.1.
Triedna učiteľka: Halamová T. 2.1.
Triedna učiteľka: Halamová T. 2.2.
Triedna učiteľka: Halamová T. 2.časť
Triedna učiteľka: Halamová T. 3.1.
Triedna učiteľka: Halamová T. 3.2.
Triedna učiteľka: Halamová T. 4.1.
Triedna učiteľka: Halamová T. II.st.
Triedna učiteľka: Halamová T. PŠ
Triedna učiteľka: Halamová T.1.2.
 
 
Branislav Hlaváč Triedny učiteľ: Hlaváč Branislav
 
 
Mgr. Jana Hradilová Triedna učiteľka: Hradilová 1.- 3.2. Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová 1.1.Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová 2.1. Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová 3.1. Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová 4.1. Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 1.1.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 1.2.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 2.1.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 2.2.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 3.1.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 3.2.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 4.1.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 4.2.
Triedna učiteľka: Hradilová J. 5.2.
Triedna učiteľka: Hradilová J. PŠ
Triedna učiteľka: Hradilová J.1. II.st.
Triedna učiteľka: Hradilová J.3.II.st.
 
 
Mgr. Mariana Jakubčová Triedna učiteľka: Jakubčová Mariana
 
 
PaedDr. Zlatica Jurišová Triedna učiteľka: Jurišová Zlatica
 
 
Mgr. Marek Kizak Triedny učiteľ: Kizak Marek Mgr.
 
 
Mgr.Art. Mária Kizak Triedna učiteľka: Kizak Mária
 
 
Mgr.Art. Jana Klimeková Triedna učiteľka: Klimeková Jana
 
 
Mgr. Monika Kováčiková Triedna učiteľka: Kováčiková Monika klavír
 
 
Mgr. Jana Krajčovičová Triedna učiteľka: Krajčovičová Jana
 
 
Mgr.Art. Martin Krakovský Triedny učiteľ: Krakovský Martin
 
 
Erik Kurej, DiS.art Triedny učiteľ: Kurej Erik
 
 
Mgr.Art. Marián Lepieš Triedny učiteľ: Lepieš Marián
 
 
Martin Lipták, DiS.art Triedny učiteľ: Lipták Martin
 
 
Anna Mišurová, DiS.art Triedna učiteľka: Mišurová 1.2.
Triedna učiteľka: Mišurová 2.2.
Triedna učiteľka: Mišurová 3.1.
Triedna učiteľka: Mišurová 3.2.
Triedna učiteľka: Mišurová 4.1.
Triedna učiteľka: Mišurová II.
 
 
Ľubomíra Nemčeková Triedna učiteľka: Nemčeková Ľubomíra
 
 
Miroslav Nemec Učiteľ
 
 
Mgr. Alžbeta Popaďáková Triedna učiteľka: Popaďáková Alžbeta
 
 
Mgr. Vladimíra Považská Triedna učiteľka: Považská Vladimíra
 
 
Mgr. Martina Priesolová Triedna učiteľka: Priesolová Martina
 
 
Eva Semanová, DiS.art Triedna učiteľka: Semanová Eva
 
 
Beata Sidorová Triedna učiteľka: Sidorová Beata
 
 
Igor Sirotiak, DiS.art Triedny učiteľ: Sirotiak Igor
 
 
Gabriela Stehurová, DiS.art Triedna učiteľka: Stehurová Gabriela
 
 
Ján Štefánek Triedny učiteľ: Štefánek Ján
 
 
Bc. Ivana Trnková Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Uličná Triedna učiteľka: Uličná Lucia
 
 
Mgr. Tomáš Uličný, DiS.art Triedny učiteľ: Uličný Tomáš
 
 
Mgr. Jana Vaňugová Triedna učiteľka: Vaňugová Jana
 
 
Mgr.Art. Zuzana Vieriková Triedna učiteľka: Vieriková Zuzana

© aScAgenda 2022.0.1342 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2022

Voľné miesta na našej škole