Zoznam učiteľov

 
 
Marcel Dúbravec Riaditeľ
Triedny učiteľ: Dúbravec 2.časť
Triedny učiteľ: Dúbravec II.st.
 
 
Mgr. Andrea Ballová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: Ballová
 
 
Mgr.Art. Martin Jurčo, PhD. Zástupca
Triedny učiteľ: Jurčo
 
 
Mgr. Renáta Androvičová Triedna učiteľka: Androvičová
 
 
Mgr. Jurij Backov Triedny učiteľ: Backov 1.2.
Triedny učiteľ: Backov 1.II.st.
Triedny učiteľ: Backov 2.1.
Triedny učiteľ: Backov 2.2.
Triedny učiteľ: Backov 3.1.
Triedny učiteľ: Backov 3.2.
Triedny učiteľ: Backov 4.1.
Triedny učiteľ: Backov 4.2.
Triedny učiteľ: Backov 5.2.
Triedny učiteľ: Backov II.st.
Triedny učiteľ: Backov ŠPD
 
 
Monika Betušová Triedna učiteľka: Betušová 1.2.
Triedna učiteľka: Betušová 2.1.
Triedna učiteľka: Betušová 2.2.
Triedna učiteľka: Betušová 3.1.
Triedna učiteľka: Betušová 3.2.
Triedna učiteľka: Betušová 4.1.
Triedna učiteľka: Betušová 4.2.
Triedna učiteľka: Betušová II.st.
Triedna učiteľka: Betušová PŠ
Triedna učiteľka: Betušová ŠPD
 
 
Tomáš Brtko, DiS.art Triedny učiteľ: Brtko
 
 
Oľga Bruncková Triedna učiteľka: Bruncková
 
 
Mgr. Paulína Burgárová Flochová Triedna učiteľka: Flochová
Triedna učiteľka: Flochová PŠ
 
 
Bc. Eugen Dančo Triedny učiteľ: Dančo
 
 
Alžbeta Demková Triedna učiteľka: Demková
 
 
Mgr. Viola Dorníková Triedna učiteľka: Dorníková 1.1.
Triedna učiteľka: Dorníková 1.II.st.
Triedna učiteľka: Dorníková 2.+3.1.č.
Triedna učiteľka: Dorníková 2.II.st.
Triedna učiteľka: Dorníková 3.2.
Triedna učiteľka: Dorníková II.st.
Triedna učiteľka: Dorníková PŠ
 
 
Mgr.Art. Matej Droppa, DiS.art Triedny učiteľ: Droppa
 
 
Bc. Vladimír Fabík Triedny učiteľ: Fabík
 
 
PaedDr. Monika Gazdaricová Triedna učiteľka: Gazdaricová
 
 
PaedDr. Terézia Halamová Triedna učiteľka: Halamová 1.1.
Triedna učiteľka: Halamová 1.2.
Triedna učiteľka: Halamová 2.1.
Triedna učiteľka: Halamová 2.2.
Triedna učiteľka: Halamová 2.č.
Triedna učiteľka: Halamová 3.1.
Triedna učiteľka: Halamová 3.2.
Triedna učiteľka: Halamová 4.1.
Triedna učiteľka: Halamová 4.2.
Triedna učiteľka: Halamová II.st.
Triedna učiteľka: Halamová PŠ
Triedna učiteľka: Halamová ŠPD
 
 
Branislav Hlaváč Triedny učiteľ: Hlaváč
 
 
Mgr. Jana Hradilová Triedna učiteľka: Hradilová 1.1.
Triedna učiteľka: Hradilová 1.2.
Triedna učiteľka: Hradilová 1.2. Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová 1.II.st.
Triedna učiteľka: Hradilová 2.1.
Triedna učiteľka: Hradilová 2.1. Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová 2.2.
Triedna učiteľka: Hradilová 2.II.st.
Triedna učiteľka: Hradilová 3.1.
Triedna učiteľka: Hradilová 3.1. Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová 3.2.
Triedna učiteľka: Hradilová 4.1.
Triedna učiteľka: Hradilová 4.1. Zar.
Triedna učiteľka: Hradilová 4.2.
Triedna učiteľka: Hradilová 4.2.
Triedna učiteľka: Hradilová 4.II.st.
Triedna učiteľka: Hradilová 5.2.
Triedna učiteľka: Hradilová PŠ
 
 
Mgr. Mariana Jakubčová Triedna učiteľka: Jakubčová
 
 
PaedDr. Zlatica Jurišová Triedna učiteľka: Jurišová
 
 
Mgr. Marek Kizak Triedny učiteľ: Kizak
 
 
Mgr.Art. Mária Kizak Triedna učiteľka: Maria Kizak
 
 
Mgr.Art. Jana Klimeková Triedna učiteľka: Klimeková
 
 
Mgr. Monika Kováčiková Triedna učiteľka: Kováčiková kl
Triedna učiteľka: Kováčiková PŠ
 
 
Mgr. Jana Krajčovičová Triedna učiteľka: Krajčovičová
 
 
Mgr.Art. Martin Krakovský Triedny učiteľ: Krakovský
 
 
Erik Kurej, DiS.art Triedny učiteľ: Kurej
 
 
Mgr.Art. Marián Lepieš Triedny učiteľ: Lepieš
 
 
Martin Lipták, DiS.art Triedny učiteľ: Lipták
 
 
Anna Mišurová, DiS.art Triedna učiteľka: Mišurová 1.2.
Triedna učiteľka: Mišurová 2.2.
Triedna učiteľka: Mišurová 3.2.
Triedna učiteľka: Mišurová 4.1.
Triedna učiteľka: Mišurová 4.2.
Triedna učiteľka: Mišurová II.st.
 
 
Ľubomíra Nemčeková Triedna učiteľka: Nemčeková
 
 
Mgr. Alžbeta Popaďáková Triedna učiteľka: Popaďáková
 
 
Mgr. Vladimíra Považská Triedna učiteľka: Považská
 
 
Mgr. Martina Priesolová Triedna učiteľka: Priesolová
 
 
Eva Semanová, DiS.art Triedna učiteľka: Semanová
 
 
Beata Sidorová Triedna učiteľka: Sidorová
 
 
Igor Sirotiak, DiS.art Triedny učiteľ: Sirotiak
 
 
Gabriela Stehurová, DiS.art Triedna učiteľka: Stehurová
 
 
Ján Štefánek Triedny učiteľ: Štefánek
 
 
Bc. Ivana Trnková Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Uličná Triedna učiteľka: Uličná
 
 
Mgr. Tomáš Uličný, DiS.art Triedny učiteľ: Uličný
 
 
Mgr. Jana Vaňugová Triedna učiteľka: Vaňugová
 
 
Mgr.Art. Zuzana Vieriková Triedna učiteľka: Vieriková

© aScAgenda 2023.0.1368 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.09.2022

Voľné miesta na našej škole