Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013/VO Obstaranie klavíra 4 167.00 bez DPH 22.11.2013 26.11.2013
Faktúra 131242 Pianíno YAMAHA B3 5 000,00 s DPH 27.11.2013 24music.sk s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Objednávka 2/2013/VO Pianíno YAMAHA B3 5 000.00 s DPH 26.11.2013 24music.sk s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Objednávka 11/2020 Kancelársky materiál s DPH 19.03.2020 A J Produkty, ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Faktúra 202002530 Kancelársky materiál s DPH 26.03.2020 A J Produkty, ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 19048 Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou 96,00 s DPH 25.07.2019 ARCHÍV TATRY, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Objednávka 20/2019 Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou s DPH 21.05.2019 ARCHÍV TATRY, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Faktúra 9120000635 asc Agenda Komplet 2021 249,00 s DPH 11.05.2020 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9170000629 asc Agenda Komplet 2018 199,00 s DPH 10.05.2017 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9120000692 Domain Full 30,00 s DPH 12.05.2020 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9170000641 Domain Full 30,00 s DPH 10.05.2017 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9119008597 asc Agenda Komplet 2020 249,00 s DPH 13.05.2019 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9160000590 asc Agenda Komplet 2017 199,00 s DPH 12.05.2016 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9119000636 Domain Full 30,00 s DPH 15.05.2019 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9160000520 Domain Full 30,00 s DPH 19.05.2016 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 9140000524 asc Agenda Komplet 199,00 s DPH 12.05.2014 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 91300010002 asc Agenda Komplet 199,00 s DPH 03.05.2013 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2016/VO Obstaranie osobného automobilu 10 000,00 bez DPH 15.04.2016 AUTO MARKET, a. s.
Zmluva 107004600 Doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 02.01.2013 AXA d.d.s. a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Faktúra 1921524005 Seminár 84,00 s DPH 15.05.2019 Agentúra PRO EKON - perfekt s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1494