Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka UP a čistiace prostriedky podľa výberu s DPH 18.12.2017 Carta Slovakia, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 18.12.2017
Zmluva Odber stravy v školskej jedálni - Černová s DPH 13.09.2021 Základná škola Andreja Hlinku ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 15.09.2021
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 29.09.2017 Katolícka univerzita v Ružomberku ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 02.10.2017
Faktúra 1 SF Strava 1 / 22 2,10 s DPH 11.02.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2022
Faktúra 2 Strava 1 / 22 5,19 s DPH 11.02.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2022
Faktúra 3 Strava 1 / 22 32,76 s DPH 11.02.2022 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2022
Faktúra 3 Strava 2 / 22 6,92 s DPH 11.03.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 11.03.2022
Faktúra 3 Strava 2 / 22 70,20 s DPH 11.03.2022 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 11.03.2022
Faktúra 4 SF Strava 2 / 22 2,80 s DPH 11.03.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 11.03.2022
Faktúra 4 SF Strava 1 / 22 11,90 s DPH 11.02.2022 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2022
Faktúra 4 Kontrola a posudky el. spotrebičov 65,00 s DPH 20.01.2014 IngPol, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 21.01.2014
Faktúra 5 SF Strava 3 / 22 3,60 s DPH 11.04.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 12.04.2022
Faktúra 6 Strava 3 / 22 6,92 s DPH 11.04.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 12.04.2022
Faktúra 6 Strava 1 / 22 29,41 s DPH 11.02.2022 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2022
Faktúra 7 Strava 3 / 22 76,20 s DPH 11.04.2022 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 12.04.2022
Faktúra 7 SF Strava 4 / 22 1,80 s DPH 13.05.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 13.05.2022
Faktúra 8 Strava 4 / 22 3,46 s DPH 13.05.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 13.05.2022
Faktúra 9 SF Strava 5 / 22 2,70 s DPH 10.06.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 15.06.2022
Faktúra 10 Cimbalové paličky 85,00 s DPH 13.05.2013 Ing. MM. Baláž, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 16.05.2013
Faktúra 10 Strava 5 / 22 5,19 s DPH 10.06.2022 ŠJ pri ZŠ AH Černová ZUŠ Ľ. Fullu 15.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1620