Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1600506 Prenájom Hrboltová 11/16 150,00 s DPH 09.11.2016 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 1611.2016
Zmluva neuvedené Servisné služby s DPH 30.12.2012 Nancy, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 02.01.2013
Zmluva Neuvedené Školenia a poradenstvo BOZP s DPH 02.01.2013 Ondrej Glemba - GLOBAL ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva Neuvedené Odber stravy v školskej jedálni s DPH 02.01.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu Š. Moyzesa ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva Neuvedené Odber stravy v školskej jedálni s DPH 03.01.2013 Školský internát ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva Neuvedené Odber stravy v školskej jedálni- Ľubochňa s DPH 03.01.2013 ZŠ s MŠ Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva 107004600 Doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 02.01.2013 AXA d.d.s. a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva 9104948620 Dodávka plynu- Nám. A. Hlinku s DPH 07.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 08.01.2013
Zmluva 9104948642 Dodávka plynu- Obvodová cesta s DPH 07.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 08.01.2013
Zmluva Neuvedené Odber stravy v školskej jedálni - Part. Ľupča s DPH 08.01.2013 ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 09.01.2013
Zmluva 24002013 Dodávka pitnej vody a kanalizácia s DPH 14.01.2013 Vodárenská spoločnosť, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 15.01.2013
Zmluva 201318 Doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 17.01.2013 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 18.01.2013
Faktúra 159384 Predplatné zákonov 2013 18,22 s DPH 10.01.2013 Poradca, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 7413819235 Vyúčtovanie 423,82 s DPH 25.01.2013 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 7413819234 Vyúčtovanie 290,02 s DPH 25.01.2013 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 3210998006 Vyúčtovanie 13,04 s DPH 25.01.2013 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 3210952007 Vyúčtovanie 48,40 s DPH 25.01.2013 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 23012013 Seminár 43,00 s DPH 18.01.2013 Racio education, Prievidza ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 720130002 Mzdový program 932,40 s DPH 14.01.2013 Vema, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 3930115118 Predplatné didaktiky 32,83 s DPH 10.01.2013 IURA Edition, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1620