Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 204/13 Seminár 60,00 s DPH 10.01.2013 NÚ CŽV, Košice ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 818027097 Vodné, stočné 176,10 s DPH 15.01.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 201966 Strava 1/ 19 5,40 s DPH 04.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Objednávka 4/2019 Informačná tabuľa 119,00 bez DPH 01.02.2019 Aluprojekt, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 01.02.2019
Objednávka 2/2019 Prenájom Synagógy s DPH 25.01.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 28.01.2019
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 1/19 79,35 s DPH 29.01.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 29.01.2019
Faktúra 8439030851 SPP vyúčtovanie za rok 2018 -3 133,74 s DPH 17.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 18.01.2019
Faktúra 8439030851 SPP vyúčtovanie za rok 2018 -2 555.80 s DPH 17.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 18.01.2019
Faktúra 8227435172 Tel. poplatky 46,38 s DPH 18.02.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Faktúra 720191591 Licenčný poplatok na rok 2019 278,76 s DPH 17.01.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 818027098 Vodné, stočné 24,56 s DPH 15.01.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 82013676656 Tel. poplatky 12/18 60,59 s DPH 07.01.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 201902 SF Strava 1 / 19 11,50 s DPH 04.02.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 819000127 Poplatok za poskytnutie služby mVL 20,52 s DPH 07.01.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 3210998012 SSE vyúčtovanie za rok 2018 -253,73 s DPH 15.01.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 3210998012 SSE vyúčtovanie za rok 2018 9,22 s DPH 15.01.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 7288936680 Plyn 1 /19 793,00 s DPH 16.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 7288936680 Plyn 1 /19 574,00 s DPH 16.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Faktúra 1900003 Prenájom Hrboltová 1/19 80,00 s DPH 15.01.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
Zmluva neuvedené Poskytovanie verejných služieb s DPH 22.10.2018 Slovak Telecom, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 22.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1620