Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013/VO Obstaranie klavíra 4 167.00 bez DPH 22.11.2013 26.11.2013 22.11.2013
Faktúra 131242 Pianíno YAMAHA B3 5 000,00 s DPH 27.11.2013 24music.sk s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 27.11.2013
Objednávka 2/2013/VO Pianíno YAMAHA B3 5 000.00 s DPH 26.11.2013 24music.sk s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 26.11.2013
Faktúra 202002530 Kancelársky materiál s DPH 26.03.2020 A J Produkty, ZUŠ Ľ. Fullu 26.03.2020
Objednávka 11/2020 Kancelársky materiál s DPH 19.03.2020 A J Produkty, ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 20.03.2020
Faktúra 19048 Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou 96,00 s DPH 25.07.2019 ARCHÍV TATRY, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 30.07.2019
Objednávka 20/2019 Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou s DPH 21.05.2019 ARCHÍV TATRY, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 21.05.2019
Faktúra 9170000641 Domain Full 30,00 s DPH 10.05.2017 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 17.05.2017
Faktúra 9122000734 Domain Full 30,00 s DPH 13.05.2022 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 13.05.2022
Faktúra 9122000916 asc Agenda Komplet 2023 269,00 s DPH 23.05.2022 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 23.05.2022
Faktúra 9119008597 asc Agenda Komplet 2020 249,00 s DPH 13.05.2019 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 23.05.2019
Faktúra 91300010002 asc Agenda Komplet 199,00 s DPH 03.05.2013 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 16.05.2013
Faktúra 9160000520 Domain Full 30,00 s DPH 19.05.2016 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 19.05.2016
Faktúra 9160000590 asc Agenda Komplet 2017 199,00 s DPH 12.05.2016 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 13.05.2016
Faktúra 9140000524 asc Agenda Komplet 199,00 s DPH 12.05.2014 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 12.05.2014
Faktúra 9120000692 Domain Full 30,00 s DPH 12.05.2020 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 12.05.2020
Faktúra 9120000635 asc Agenda Komplet 2021 249,00 s DPH 11.05.2020 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 11.05.2020
Faktúra 9170000629 asc Agenda Komplet 2018 199,00 s DPH 10.05.2017 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 17.05.2017
Faktúra 9119000636 Domain Full 30,00 s DPH 15.05.2019 ASC Agenda, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 23.05.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2016/VO Obstaranie osobného automobilu 10 000,00 bez DPH 15.04.2016 AUTO MARKET, a. s. 01.07.2016
zobrazené záznamy: 1-20/1620