Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 34/2016 Nájomná zmluva s DPH 12.09.2016 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 12.09.2016
Objednávka 19/2019 Prenosné pódium 4 x 4 s DPH 13.05.2019 KING light & Sound, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 14.05.2019
Zmluva Dodatok č. 2 Odber stravy v školskej jedálni - Hubová s DPH 02.09.2019 Obec Hubová ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 02.09.2019
Zmluva Dodatok č. 5 Odber stravy v školskej jedálni - Ľubochňa s DPH 01.03.2022 ZŠ s MŠ Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 08.03.2022
Zmluva Dodatok č. 4 Odber stravy v školskej jedálni - Hubová s DPH 01.03.2022 Obec Hubová ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 03.03.2002
Objednávka 07/2022 Prenájom Synagógy na ukončenie výstavy prác žiakov ZUŠ ĽF s DPH 02.03.2022 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 03.03.2022
Objednávka 06/2022 Prenájom Synagógy na výstavu prác žiakov ZUŠ ĽF s DPH 27.01.2022 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 27.01.2022
Objednávka 05/2022 Tovar podľa vlastného výberu počas celého roka 2022 s DPH 24.01.2022 Carta Slovakia, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 24.01.2022
Zmluva neuvedené Zmluva o nájme s DPH 07.10.2019 Obec Likavka ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.10.2019
Objednávka 4/2022 Tovar podľa vlastného výberu počas celého roka 2022 s DPH 24.01.2022 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 24.01.2022
Objednávka 03/2022 Program na vzdelávanie a PC komponenty s DPH 24.01.2022 Dipra Tech s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 24.01.2022
Objednávka 02/2022 Testovanie Ag-COVID 19 v období od 10.1.2022 do 31.1.2022 s DPH 07.01.2022 Javorka s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2022
Objednávka 37/2019 Kabeláž na zosieťovanie PC + tonery s DPH 07.10.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.10.2019
Objednávka 20/2019 Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou s DPH 21.05.2019 ARCHÍV TATRY, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 21.05.2019
Objednávka 16/2019 Prenájom VD s DPH 02.05.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 02.05.2019
Objednávka 21/2019 Revízie kotolní a tlakových nádob. s DPH 28.05.2019 Chudjak Peter ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 28.05.2019
Objednávka 15/2019 Prenájom kina s DPH 02.05.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 02.05.2019
Zmluva 2020/02 Vzájomná spolupráca poskytovania priestorov s DPH 07.09.2020 ROSART, o. z. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.09.2020
Zmluva Dodatok č. 1 k dohode Odber stravy v školskej jedálni s DPH 02.09.2020 Spojená škola ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 02.09.2020
Objednávka 17/2020 Servisné a opravárenské služby s DPH 15.06.2020 Autocentrum ABC, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 16.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1620