Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 201423 Strava 5 / 14 26,08 s DPH 01.01.1970 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 06.06.2014
Faktúra 06122017 Poplatok za seminár 39,00 s DPH 01.01.1970 RVC Martin ZUŠ Ľ. Fullu 23.11.2017
Faktúra 16005627 Prenájom Synagógy 140,00 s DPH 01.01.1970 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 21.12.2016
Faktúra 3210998010 SSE vyúčtovanie 87,81 s DPH 01.01.1970 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 18.01.2016
Faktúra 6780939880 Tel. poplatky 12/15 59,99 s DPH 01.01.1970 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 18.01.2016
Zmluva neuvedené Servisné služby s DPH 30.12.2012 Nancy, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 02.01.2013
Zmluva 107004600 Doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 02.01.2013 AXA d.d.s. a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva Neuvedené Školenia a poradenstvo BOZP s DPH 02.01.2013 Ondrej Glemba - GLOBAL ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva Neuvedené Odber stravy v školskej jedálni s DPH 02.01.2013 Školská jedáleň pri Gymnáziu Š. Moyzesa ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva Neuvedené Odber stravy v školskej jedálni- Ľubochňa s DPH 03.01.2013 ZŠ s MŠ Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva Neuvedené Odber stravy v školskej jedálni s DPH 03.01.2013 Školský internát ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 07.01.2013
Zmluva 9104948642 Dodávka plynu- Obvodová cesta s DPH 07.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 08.01.2013
Zmluva 9104948620 Dodávka plynu- Nám. A. Hlinku s DPH 07.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 08.01.2013
Zmluva Neuvedené Odber stravy v školskej jedálni - Part. Ľupča s DPH 08.01.2013 ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 09.01.2013
Faktúra 159384 Predplatné zákonov 2013 18,22 s DPH 10.01.2013 Poradca, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 3930115118 Predplatné didaktiky 32,83 s DPH 10.01.2013 IURA Edition, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 7330113104 Predplatné publikácie 56,16 s DPH 10.01.2013 IURA Edition, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 204/13 Seminár 60,00 s DPH 10.01.2013 NÚ CŽV, Košice ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Zmluva 42224357ZA1124 Doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 11.01.2013 ING Tatry - sympatia d.d.s., a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 30.01.2013
Zmluva 24002013 Dodávka pitnej vody a kanalizácia s DPH 14.01.2013 Vodárenská spoločnosť, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 15.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1620