Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 204/13 Seminár 60,00 s DPH 10.01.2013 NÚ CŽV, Košice ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 170857 Školenie prvej pomoci 30,00 s DPH 14.12.2017 Global Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 1702492 Čistiace prostriedky, UP 638,00 s DPH 28.12.2017 Carta Slovakia, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 28.12.2017
Faktúra 2017058 SF Strava 12/ 17 6,27 s DPH 20.12.2017 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2017
Faktúra 2017057 Strava 12 / 17 19,00 s DPH 20.12.2017 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2017
Faktúra 7106007429 Tel. poplatky 12/17 56,71 s DPH 18.12.2017 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 18.12.2017
Faktúra 5210122 Spoločenské posedenie zo SF 62,65 s DPH 14.12.2017 CBA Verex, a. s. - diskont ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 17050 Servisné služby + servis kopírky 260,00 s DPH 14.12.2017 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 17078 Činnosť technika BOZP a OPP 144,00 s DPH 20.12.2017 Global Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2017
Faktúra 170856 Revízie PHP + hydrantov 166,26 s DPH 14.12.2017 Global Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 1900057 Prenájom telocvične 1/19 150,00 s DPH 18.02.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 12/17 84,19 s DPH 03.01.2018 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 11.01.2018
Faktúra 1700568 Prenájom Synagógy 140,00 s DPH 14.12.2017 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 1700543 Prenájom Hrboltová 12/17 100,00 s DPH 14.12.2017 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 1700491 Prenájom Hrboltová 11/17 100,00 s DPH 14.11.2017 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 15.11.2017
Faktúra 1700490 Prenájom Hrboltová 10/17 100,00 s DPH 14.11.2017 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 15.11.2017
Faktúra 1104673239 Tel. poplatky 11/17 59,99 s DPH 14.12.2017 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 7219086705 Plyn 12 /17 800,00 s DPH 14.12.2017 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 7219086701 Plyn 12 /17 1 066.00 s DPH 14.12.2017 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 3210952600 SSE 12/17 200,00 s DPH 14.12.2017 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1620