Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013/VO Obstaranie klavíra 4 167.00 bez DPH 22.11.2013 26.11.2013 22.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2016/VO Obstaranie osobného automobilu 10 000,00 bez DPH 15.04.2016 AUTO MARKET, a. s. 01.07.2016
Faktúra 204/13 Seminár 60,00 s DPH 10.01.2013 NÚ CŽV, Košice ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
Faktúra 201966 Strava 1/ 19 5,40 s DPH 04.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 8180078720 Plyn 2 /19 1 000,00 s DPH 04.02.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 8180078721 Plyn 2 /19 800,00 s DPH 04.02.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 3210998600 SSE 2 /19 217,00 s DPH 04.02.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 3210952600 SSE 2 /19 200,00 s DPH 04.02.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 62019 Strava 1 / 19 651,00 s DPH 04.02.2019 ŠI, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 82019 SF Strava 1 / 19 9,00 s DPH 04.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 92019 Strava 1/19 25,20 s DPH 04.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 201902 SF Strava 1 / 19 11,50 s DPH 04.02.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 201901 Strava 1 / 19 23,00 s DPH 04.02.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Objednávka 2/2019 Prenájom Synagógy s DPH 25.01.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 28.01.2019
Objednávka 4/2019 Informačná tabuľa 119,00 bez DPH 01.02.2019 Aluprojekt, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 01.02.2019
Faktúra 95190017 Materiál 158,24 s DPH 04.02.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 1/19 79,35 s DPH 29.01.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 29.01.2019
Faktúra 8439030851 SPP vyúčtovanie za rok 2018 -3 133,74 s DPH 17.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 18.01.2019
Faktúra 8439030851 SPP vyúčtovanie za rok 2018 -2 555.80 s DPH 17.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 18.01.2019
Faktúra 8227435172 Tel. poplatky 46,38 s DPH 18.02.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1620